Johan Gadolin

Kemiklassen Gadolin är en mångsidig och funktionell inlärningsmiljö som erbjuder fascinerande upplevelser för skolor och läroinstitutioner.  Vår målsättning är att stöda inlärning och undervisning i kemi, förbättra kemins lockelse, öka medvetenheten om hela det breda kemifältet, erbjuda information om studier och alternativ inom kemi, samt ge inlärningsupplevelser i kemi.

Vår huvudsakliga verksamhetsform är aktiva lärobesök, där elevgrupper från olika skolnivåer får göra kemiexperiment i ett riktigt universitetslaboratorium, bekanta sig med möjligheter inom molekylmodellering i ett datorlabb, träffa forskare och besöka deras forskningslaboratorier, samt få information om kemibranschen och kemistudier.

Studiebesöken är gratis för elevgrupper. Innehållet planeras alltid i samarbete med läraren och med hänsyn till de pedagogiska målsättningarna.

Helsingfors universitet, olika företag, lärosamfund på olika nivåer, och många andra instanser idkar nära samarbete för att förverkliga målsättningarna för Gadolin.

Kemiklassen Gadolin, som öppnades på hösten 2008, är namngiven efter den finländska kemisten Johan Gadolin (1760-1852).