Program
NNFF9 – Nordisk konferens för forskning i förstaspråksdidaktik
Preliminärt konferensprogram

09.00–17.00 prekonferens

09.00–17.00 registrering, konferenssekretariat

09.45–15.30 konferensdag 1 (öppning, plenarföreläsning, sessioner I-II, lunch och kaffepauser)

17.00–18.00 Helsingfors stads mottagning (Stadshuset)

19.00–00.00 konferensmiddag (Restaurang Sipuli)

09.00–15.00 registrering, konferenssekretariat

09.00–16.00 konferensdag 2 (plenarföreläsning, sessioner III-IV, lunch och kaffepauser, avslutning)