NNFF9 – Den nionde konferensen ordnad av Nordiskt nätverk för forskning i förstaspråksdidaktik

Välkommen till den nionde konferensen inom Nordiskt nätverk för forskning i förstaspråksdidaktik, NNFF9, vid Helsingfors universitet den 25–26 oktober 2023!

Temat för konferensen är Möten och mångfald – förstaspråksdidaktik i Norden. Konferensens tema anknyter till det namnbyte som nätverket genomgått och avser att öppna upp för en bred diskussion om möten och mångfald från olika perspektiv på förstaspråksdidaktik. Vi välkomnar bidrag som tangerar konferensens tema, men även bidrag utanför temat med relevans för forskningsområdet välkomnas.

Konferensen äger rum i Helsingfors universitets centrumcampus, i hjärtat av Helsingfors.

I samband med konferensen ordnas även en prekonferens för doktorander den 24 oktober 2023.

Presentationer hålls främst på svenska, norska eller danska, men bidrag på engelska är också välkomna. Detta är i linje med NNFF:s språkpolicy.

 

Konferensprogrammet, parallella sessioner och abstraktboken är nu uppdaterade och publicerade här!