Program
NNFF9 – Den nionde konferensen ordnad av Nordiskt nätverk för forskning i förstaspråksdidaktik
Preliminärt konferensprogram

09.00–17.00 prekonferens

08.00–16.00 registrering, konferenssekretariat

08.45–09.00 konferensen öppnas

09.00–10.00 plenarföreläsning

10.00–10.30 paus/kaffe  

10.30–12.00 parallella sessioner I 

12.00–13.00 lunch 

13.00–14.00 parallella sessioner II 

14.00–14.30 paus/kaffe 

14.30–16.00 parallella sessioner III

17.00–18.00 Helsingfors stads mottagning (Stadshuset)

18.30–00.00 konferensmiddag (Restaurang Sipuli)

09.00–15.00 registrering, konferenssekretariat

09.00–10.00 plenarföreläsning

10.00–10.30 paus/kaffe 

10.30–12.00 parallella sessioner IV 

12.00–13.00 lunch 

13.00–14.30 parallella sessioner V 

14.45–15.15 avslutning