Program

NNFF9 – Den nionde konferensen ordnad av Nordiskt nätverk för forskning i förstaspråksdidaktik
Konferensapp

Under NNFF9 används en konferensapp som innehåller bland annat programmet, abstrakten och en deltagarlista. Eventuella ändringar i programmet som sker på plats under konferensen kommer också att meddelas till deltagarna via appen.

Alla registrerade deltagare har fått ett personligt e-postmeddelande från konferensbyrån Confedent International med instruktioner om hur man loggar in på konferensappen. Vid frågor angående appen, vänligen kontakta Confedent International (nnff9@confedent.fi).

Konferensprogram

09.30–17.00 prekonferens (Helsingfors universitets huvudbyggnad, Fabiansgatan 33)

14.00–17.00 tidig registrering (huvudbyggnaden, entréplan)

08.00–16.00 registrering, konferenssekretariat (Helsingfors universitets huvudbyggnad, entréplan, Fabiansgatan 33)

08.45–09.00 konferensen öppnas (Lilla festsalen, 4 våningen)

  • Anna Slotte (ordförande för lokala organisationskommittén, NNFF-styrgruppsmedlem, Helsingfors universitet)
  • Johanna Mäkelä (dekanus för pedagogiska fakulteten vid Helsingfors universitet)
  • Nikolaj Elf (NNFF-styrgruppsmedlem, Syddansk Universitet)

09.00–10.00 plenarföreläsning (Lilla festsalen, 4 våningen)

  • Satu Grünthal (Vilnius universitet): Litteratur i förstaspråksundervisning

10.00–10.30 paus: kaffe/te med tilltugg (Aula Sirén, 4 våningen)

10.30–12.00 parallella sessioner I (huvudbyggnadens föreläsningssalar)

12.00–13.00 lunch (Aula Rectoria, 2 våningen)

13.00–14.00 parallella sessioner II (huvudbyggnadens föreläsningssalar)

14.00–14.30 paus: kaffe/te med tilltugg (Aula Rectoria, 2 våningen)

14.30–16.00 parallella sessioner III (huvudbyggnadens föreläsningssalar)

17.00–18.00 Helsingfors stads mottagning (Stadshuset, Norra Esplanaden 11-13, Helsingfors)

18.30–00.00 konferensmiddag (Restaurang Sipuli, Kanalkajen 7, Helsingfors)

09.00–15.00 registrering, konferenssekretariat (Helsingfors universitets huvudbyggnad, entréplan, Fabiansgatan 33)

09.00–10.00 plenarföreläsning (Lilla festsalen, 4 våningen)

  • Christina Hedman (Stockholms universitet): Att möta utmaningar i språkligt heterogena klassrum med många förstaspråk: scenarier av möjligheter

10.00–10.30 paus: kaffe/te med tilltugg (Aula Sirén, 4 våningen)

10.30–12.00 parallella sessioner IV (huvudbyggnadens föreläsningssalar)

12.00–13.00 lunch (Aula Rectoria, 2 våningen)

13.00–14.30 parallella sessioner V (huvudbyggnadens föreläsningssalar)

14.45–15.15 konferensen avslutas, festdryck serveras (Lilla festsalen & Aula Sirén, 4 våningen)

  • Anna Slotte (ordförande för lokala organisationskommittén, NNFF-styrgruppsmedlem, Helsingfors universitet)
Parallella sessioner och abstraktbok

Du kommer åt och kan ladda ner NNFF9 sessionsöversikten här: parallella sessioner 1-5 (PDF)

Abstraktboken finns här: NNFF9 abstraktbok (PDF)

Information till presentatörer

Paperpresentationerna består av 20 minuter presentation och 10 minuter diskussion. Tiden för ett symposium i sin helhet är 90 minuter. Arrangörerna för symposiet ansvarar själva för upplägget, det vill säga längden och ordningen för de enskilda presentationerna i symposiet.

Observera att endast några av föreläsningssalarna, där parallella sessionerna äger rum, är utrustade med en stationär dator. Däremot kan du använda din egen bärbara dator och ansluta den till en större skärm i respektive sal. När du använder Apple-produkter behöver du en adapter för att ansluta till HDMI-kabeln. Vi rekommenderar att du tar med egen adapter, ifall möjligt.

Vänligen notera även att det inte är möjligt att skriva ut deltagarnas egna anteckningar på plats under konferensen, det vill säga om du önskar ha anteckningar eller andra dokument utskrivna rekommenderar vi att du gör det i förväg.

Det kommer att finnas konferensassistenter som hjälper till under konferensdagarna – tveka inte att fråga dem om du undrar över något!