Om NNFF

NNFF9 - Den nionde konferensen ordnad av Nordiskt nätverk för forskning i förstaspråksdidaktik
Nordiskt nätverk för forskning i förstaspråksdidaktik (NNFF)

NNFF er et nettverk for forskning på undervisning, læring og utvikling i sammenhenger der førstespråket (L1) utdannes og undervises i de nordiske landene. Nettverket er opptatt av bruk av språk og litteratur samt bredere estetiske tekster og andre kommunikasjonsformer som bidrar til læring og danning.