Prekonferens

NNFF9 – Den nionde konferensen ordnad av Nordiskt nätverk för forskning i förstaspråksdidaktik

I samband med konferensen ordnas en prekonferens för doktorander och handledare den 24 oktober 2023. Doktorander skickar in och får respons på sina texter (ca 10–12 sidor, exklusive referenser). Texten som skickas in kan exempelvis vara ett artikelmanus som ska ingå i avhandlingen, en del av avhandlingens kappa eller en del av avhandlingen som monografi. Bifoga gärna läsanvisningar för att ange vilka aspekter du önskar få respons på. Texterna kan vara skrivna på svenska, norska, danska eller engelska.

Doktoranderna delas in i grupper där de läser och ger respons på gruppens texter. Varje doktorand kommer att vara huvudläsare av en text under prekonferensen, men alla förväntas läsa samtliga texter (ca 4 st). Doktoranderna får även respons av seniora forskare bestående av eventuella handledare och forskare vid Helsingfors universitet och Åbo Akademi. Grupperna arbetar främst på svenska, norska och danska, men vid behov kan även diskussioner föras på engelska.

Texterna skickas in tre veckor före prekonferensen, senast 3 oktober 2023, till Sofia Jusslin (sofia.jusslin@abo.fi). Texterna sänds ut till grupperna två veckor före prekonferensen.

Anmälan till prekonferensen sker i samband med konferensanmälan senast den 21 september 2023 (ny deadline). I samband med anmälan bör doktorander även meddela arbetstitel på den text de ämnar lägga fram för läsning.

 

PROGRAM 24 OKTOBER 2023

Helsingfors universitets huvudbyggnad (Fabiansgatan 33)

09:30–10:00 öppning av prekonferensen (Studium 1, F3020)

10:00–11:30 föreläsning av professor emeritus Sven-Erik Hansén (Åbo Akademi) om Att gestalta vetenskaplig text

11:30–12:30 lunch i Restaurang Laurus (ingår i prekonferensen)

12:30–14:00 textworkshoppar i mindre grupper

14:0014:30 kaffe/te med tilltugg (ingår i prekonferensen)

14:30–17:00 fortsättning på textworkshoppar

19:00 middag på egen bekostnad (Restaurang Vaelsa Ristorante e Taverna, Norra Esplanaden 9, Helsingfors)

Anmäl dig till middagen senast den 12 oktober 2023 till Sofia Jusslin (sofia.jusslin@abo.fi)