Abstrakt

NNFF9 – Den nionde konferensen ordnad av Nordiskt nätverk för forskning i förstaspråksdidaktik

Abstraktinlämningen har stängt.

Abstraktboken, uppdaterat konferensprogram och översikt av parallella sessioner hittar du under program

Vi välkomnar att sända in bidrag till individuella paperpresentationer och symposier.

Abstrakt för paperpresentationer ska innehålla beskrivning av syfte/forskningsfrågor, teori, metod och (preliminära) resultat. Omfattningen på abstraktet är 200–300 ord, exklusive referenser. Inkludera även 3–5 nyckelord. Paperpresentationerna består av 20 minuter presentation och 10 minuter diskussion.

Symposium anmäls med ett sammanfattande abstrakt för hela symposiet (250–300 ord, exklusive referenser), inklusive namn på ordförande och eventuell diskutand. Därtill ska ett abstrakt för varje enskild presentation inom symposiet ingå (200–300 ord, exklusive referenser). Abstrakten ska innehålla beskrivning av syfte/forskningsfrågor, teori, metod och (preliminära) resultat. Ange även namn och organisation på alla presentatörer. Notera att tiden för ett symposium i sin helhet är högst 90 minuter. Arrangörerna för symposiet ansvarar själva för upplägget, det vill säga antalet, längden och ordningen för de enskilda presentationerna i symposiet.

Presentationer hålls främst på svenska, norska eller danska, men bidrag på engelska är också välkomna. Detta är i linje med NNFF:s språkpolicy. Skriv abstraktet på det språk du ämnar presentera på.

Vid frågor angående abstraktinlämningsblanketten, vänligen kontakta nnff9@confedent.fi

Abstraktinlämningen öppnar den 15 mars 2023 och stänger den 15 maj 2023. Bidragen genomgår en vetenskaplig referentgranskning och besked om antaget abstrakt meddelas senast den 15 juni 2023.