Workshops

Forskningsdagarna i socialt arbete 2023

För en lista över workshoppar, se den finskspråkiga versionen av sidan.