Registrering
Mer information om registrering kommer att publiceras senare.
Registreringsavgifter 2023
  • Studenter, föreningens medlemmar, ordförande för arbetsgrupper, keynoteföreläsare 0€
  • Andra deltagare 60€/1 dag och 100€/2 dagar