Samarbetspartner
Föreningen för forskning i socialt arbete
Helsingfors stad
Fackorganisationen för högutbildade inom socialbranschen Talentia rf
Gaudeamus
Forskarförbundet
Vastapaino

Mer information kommer att publiceras senare.