Samarbetspartner

Föreningen för forskning i socialt arbete
Helsingfors stad
Fackorganisationen för högutbildade inom socialbranschen Talentia rf
Gaudeamus
Forskarförbundet
Vastapaino
Vanda och Kervo välfärdsområde
Stiftelsen Huoltaja-säätiö

Mer information kommer att publiceras senare.