Samarbetspartner
Helsingfors stad
Fackorganisationen för högutbildade inom socialbranschen Talentia rf

Mer information kommer att publiceras senare.