Talare
Forskningsdagarna i socialt arbete 2023

Mer information kommer att publiceras senare.
Keynote-talare
Barzoo Eliassi

Docent, Linnéuniversitet

Markku Jokinen

Verksamhetsledare, Finlands Dövas Förbund

Satu Ranta-Tyrkkö

Universitetslektor, docent, Jyväskylä universitet