Programmet
Forskningsdagarna i socialt arbete 2023 kommer att ordnas på Helsingfors universitet 16. – 17.2.2023.
Programmet kommer att uppdateras.
Torsdag 16.2.
9.30–10.30     Registrering
10.30–11.30  Öppning av forskningsdagarna

Universitetets hälsning, dekanus på statsvetenskapliga fakulteten Marjaana Seppänen

Hälsning från Föreningen för forskning i socialt arbete, ordförande av föreningen

Utdelning av pro gradu-pris

11.30–12.45  Keynote 1

Barzoo Eliassi, docent, Linnéuniversitet

12:45–14.00  Lunch
14.00–15.15  Keynote 2

Markku Jokinen, verksamhetsledare, Finlands Dövas Förbund

15.15–16.00  Paus
16.00–18.00  Arbetsgrupper 
Fredag 17.2.
8.30 – 9.30     Årsmöte av Föreningen för forskning i socialt arbete
10.00–11.45  Arbetsgrupper
11.45 –12.45  Lunch
12.45–14.00  Keynote 3

Satu Ranta-Tyrkkö, universitetslektor, docent, Jyväskylä universitet

14.00–14.30  Avslutning av forskningsdagarna

Den nya styrelsen av Föreningen för forskning i socialt arbete presenterar sig

Inbjudan till de följande Forskningsdagarna i socialt arbete