Programmet

Forskningsdagarna i socialt arbete 2023 kommer att ordnas på Helsingfors universitet 16. – 17.2.2023 på centrumcampus.
Torsdag 16.2.

Gemensamt program ordnas i huvudbyggnads festsal (Unionsgatan 34)

Ordförande: Senior Universitetslektor Elina Virokannas

9.30–10.30     Registrering
10.30–11.30  Öppnandet av forskningsdagarna

Universitetets välkomsthälsning, dekanus på statsvetenskapliga fakulteten Marjaana Seppänen

Välkomsthälsning från Föreningen för forskning i socialt arbete, ordförande av föreningen

Principer för tryggare rum, Mona Livholts och Inka Söderström

Utdelning av pro gradu-pris

11.30–12.45  Keynote 1
Obehaget att vara ett rasifierat subjekt i en vitcentrerad värld: En autoetnografisk redogörelse

Barzoo Eliassi, Linnéuniversitetet

Språk: engelska (abstraktet på svenska på fliken Talare)

Kommentator: Inka Söderström, doktorand, Helsingfors Universitet

12:45–14.00  Lunch
14.00–15.15  Keynote 2
Teckenspråksanvändare som klienter och aktiva aktörer - tolkningar och erfarenheter av jämlikhet, integration och mångfald

Markku Jokinen, Finlands Dövas Förbund

Språk: finskt teckenspråk, tolkning till finska (abstraktet på svenska på fliken Talare)

15.15–15.25 Publicering av årsboken i socialt arbete
15.25–15.30 Hälsning från Talentia rf, ordförande Jenni Karsio
15.30–16.00  Paus

Kaffet serveras av Forskarförbundet och Talentia.

16.00–18.00  Workshops

Arbetsgruppernas lokaler och tidsplaner på engelska

19.30-21.00 Helsingfors stads kvällsmottagning

Kvällsmottagning äger rum i Helsingfors stadshus (Pohjoisesplanadi 11-13, 00170 Helsingfors)

De som har registrerat sig i receptionen har fått en QR-kod i registreringsmeddelandet för att få tillgång till receptionen.

Fredag 17.2.
8.30 – 9.30     Årsmöte Föreningen för forskning i socialt arbete

Porthania, P673 (Universitetsgatan 3)

10.00–11.45  Workshops

Arbetsgruppernas lokaler och tidsplaner på engelska

11.45 –12.45  Lunch
12.45–14.00  Keynote 3, i par

Gemensamt program ordnas i huvudbyggnads festsal (Unionsgatan 34)

Ordförande: Professor Mona Livholts

Det koloniala Finland och socialt arbete, eller varför avkolonisering berör finländare och finländskt socialt arbete

Satu Ranta-Tyrkkö, Jyväskylä universitet

Språk: finska (abstraktet på svenska på fliken Talare)

Från rädsla till ljus - Förståelse och gemenskap på väg mot allas vår framtid

Baluin čuvgii – Ipmirdeamiin ja ovttas buohkaid boahtteáigái  

Anni-Kristiina Juuso (Ánneristen Juuso)

Språk: finska (abstraktet på svenska på fliken Talare)

14.00–14.30  Avslutning av forskningsdagarna

Den nya styrelsen av Föreningen för forskning i socialt arbete presenterar sig

Inbjudan till de följande Forskningsdagarna i socialt arbete