Praktisk information

Forskningsdagarna i socialt arbete 2023
Kontaktuppgifter

Kontaktperson: 

eveliina.heino@helsinki.fi

Tidsplan för arbetsgrupperna

Se tidtabellen för arbetsgrupperna på finska eller engelska.

 

 

Platser och tillgänglighet
Helsingfors universitetets huvudbyggnad 

Unionsgatan 34 

Tillgänglig ingång Yliopistonkatu 2

Könsneutrala toaletter finns i källaren och i alla korridorer på andra och tredje våningen. Könsuppdelade toaletter finns i lobbyn på första våningen. Den tillgängliga toaletten finns i källaren.

Porthania 

Universitetsgatan 3 

Tillgänglig ingång vid huvudentrén

Könsneutrala toaletter finns i korridorerna på 3:e, 4:e och 6:e våningen. Könsuppdelade toaletter finns i lobbyn på första och andra våningen. Tillgängliga toaletter finns i lobbyn på första våningen.

Forsthuset 

Unionsgatan 40 / Fabiansgatan 39

Ingången till Unionsgatan 40 är tillgänglig. Obs: Ingången vid Fabiansgatan 39 är otillgänglig.

Den tillgängliga toaletten finns på första våningen. För att öppna den ber du vaktmästaren på första våningen, som öppnar dörren genom att trycka på en knapp. De andra toaletterna är könsuppdelade.

Språkcentrum 

Fabiansgatan 26 

Tillgänglig ingång Fabiansgatan 28

Tillgängliga toaletter finns på första och tredje våningen. Andra toaletter är könsuppdelade.

Helsingfors stadshus

Norra Esplanaden 11-13 

Tillgänglighet

Principer för tryggare rum

Vi ber dig att följa principerna för Tryggare rum när du deltar i forskningsdagarna i socialt arbete. Tryggare rum är platser där alla deltagare arbetar tillsammans för att skapa en atmosfär som är så respektfull, icke-diskriminerande och öppen för lärande som möjligt. I praktiken handlar det om vänlighet och omtanke om andra.

Diskussioner om diversitet, diskriminering och jämlikhet påverkar människor olika och ojämlikt beroende på deras egen position och erfarenheter. Att känna obehag när vi talar om maktstrukturer är inte alltid ett tecken på otrygghet, utan kan också vara ett tecken på lärande. Vi hoppas att du tolkar principerna för ett säkrare utrymme på ett kontextspecifikt sätt och tar hänsyn till din egen och andras sociala position i varje diskussionssituation.

  • Behandla andra med ett öppet sinne och visa hänsyn mot andra och mot dig själv.
  • Respektera allas rätt att definiera sig själva och sina erfarenheter. Lyssna och försök att förstå.
  • Var medveten om de antaganden du gör om andra och försök att inte agera utifrån dem. Dessa antaganden kan omfatta nationalitet, etnisk bakgrund, kultur, religion, sexuell läggning, kön, förmåga eller social klass.
  • Var medveten om din egen sociala position i förhållande till det som diskuteras. Ge utrymme åt andra när det är lämpligt.
  • Öppen diskriminering, rasism, trakasserier eller mobbning tolereras inte. Om du stöter på eller bevittnar diskriminerande eller olämpligt beteende har du rätt att ingripa. Du kan också rapportera det till evenemangets kontaktpersoner (Inka Söderström och Mona Livholts) eller till andra arrangörer av evenemanget.
  • Vi är medvetna om att diskriminering ofta kan vara oavsiktlig eller institutionell. Att minska oavsiktlig och institutionell diskriminering är också en del av att skapa trygga rum. Vi utgår inte från att alla är felfria, och vi erkänner att lärande för att skapa tryggare rum är en pågående och oavslutad process för alla. Om du får feedback på ditt eget beteende försök att ta emot den på ett respektfullt sätt och ändra ditt beteende om det behövs.

Om du stöter på eller bevittnar diskriminering eller trakasserier under ett evenemang, eller om du känner dig obekväm eller osäker, vänligen ta en lågtröskelkontakt direkt med evenemangets kontaktpersoner för tryggare rum, på plats, via telefon, e-post eller via informationsdisken. Vid Forskningsdagarna i socialt arbete är kontaktpersoner Inka Söderström (inka.soderstrom@helsinki.fi / tel. +358 (0)504489890 / finska och engelska) och Mona Livholts (mona.livholts@helsinki.fi / tel. +358 (0)503052099 / svenska och engelska).

Dessa principer för tryggare rum har skapats utifrån Helsingfors universitets och Anti-Racist Forums principer för Safer space samt artikeln "From safe spaces to brave spaces: a new way to frame dialogue around diversity and social justice" av Arao och Clemens (2013) i boken "From the art of effective facilitation" (red. Landreman).

* Termen "tryggare rum" har etablerats för att beteckna ett utrymme som är engagerat i att främja säkerhet och icke-diskriminering. Genom att tala om "tryggare rum" i stället för trygga rum erkänns att det inte är möjligt att skapa ett helt tryggt rum för alla.