Donera idag -dagen 16.4.2018 uppmanar till insatser för världens bästa!

Donera idag är Helsingfors universitets gemensamma kampanjdag till stöd för forskning och undervisning. Varje donation till universitetet är ett viktigt stöd till vetenskapen och hjälper våra forskare och studenter verka för en bättre värld. I år riktas donationerna till att lösa problem inom hållbar utveckling med hjälp av vetenskapen.

På de internationella rankinglistorna placerar sig Helsingfors universitet i regel bland de 100 bästa universiteten. Helsingfors universitet söker lösningar på globala utmaningar och skapar nya sätt att tänka som gynnar mänskligheten. Toppvetenskap kräver toppresurser – därför behöver vi också ditt stöd.

Hållbarhetsvetenskap är ett nytt vetenskapsområde vid Helsingfors universitet. Området strävar efter att lösa globala hållbarhetsproblem såsom de komplicerade frågorna kring klimatförändring, fattigdom eller avtagande mångfald i naturen.

Donera och påverka här

#doneraidag
#helsinkiuni

Helsingfors universitets nya vetenskapsområde, hållbarhetsvetenskap, strävar efter att lösa globala och akuta hållbarhetsproblem, såsom frågor relaterade till klimatförändring, fattigdom eller naturens minskande mångfald. Institutet för hållbarhetsvetenskap vid Helsingfors universitet (HELSUS) fokuserar särskilt på forskning om städer, det globala syd och de arktiska områdena, hållbara konsumtions- och produktionssystem samt hållbarhetsvetenskapens teorier och metoder.

I år går Donera idag-temadagens intäkter till att lösa problemen inom hållbar utveckling med hjälp av vetenskap. Med hjälp av din donation kan forskarna och studenterna vid Helsingfors universitet arbeta för en bättre värld.

Läs mer om Institutet för hållbarhetsvetenskap vid Helsingfors universitet (HELSUS)!

Vi uppmuntrar Helsingfors universitets vänner att göra en insats för världens bästa. Vårt mål är att sammanföra en rekordmängd donatorer för att stödja vetenskap och forskning – delta du också!

En liten summa gör redan mycket gott. Donera enkelt på nätet. Välj ”Donera idag-kampanjen”, summan du vill donera och skriv en hälsning i meddelanderutan. 10 euro kan du också donera genom att skicka textmeddelandet HY till numret 16499. Donationer på minst 1 000 euro kan du göra som kontoöverföring med ett donationsbrev.

Varje donation är ett viktigt stöd för forskning och studier. Tack för att du deltar och välkommen med i vetenskapens stödtrupper!

Tillsammans kan vi föra vidare budet om donationsmedlens betydelse för vetenskapen. Delta i diskussioner om vetenskapens betydelse, berätta om kampanjen för en vän eller utmana dina bekanta att donera!

#doneraidag
#helsinkiuni

Student, kolla in giraffen på campus! Giraffen rör sig på universitetets campus under Donera idag-dagen den 16 april och delar ut halarmärken. Ta en selfie med giraffen och plocka upp ett halarmärke inför valborg!

Donera idag -kampanjdag är organiserat av Helsingfors universitets Sam­hälls- och do­na­tor­re­la­tio­ner. Kontakta oss och berätta om dina tankar – tillsammans för vi framåt dina idéer.

Kontakta oss via e-post: lahjoittajasuhteet@helsinki.fi eller yhteiskuntasuhteet@helsinki.fi
Ring till: 029 41 21650 

Helsingfors universitets penninginsamlingstillstånd RA/2017/1340, beviljat av Polisstyrelsen 21.12.2017, gäller från 1.1.2018 till 31.12.2022. Tillståndet gäller i hela landet med undantag av Åland. De insamlade medlen används till att stödja de uppgifter som anges i §2 i universitetslagen (558/2009). Helsingfors universitet ansvarar för insamlingen.