Publiceringsverksamhet

Fakulteten bedriver egen högklassig publiceringsverksamhet. Utöver fakultetens egen publikationsserie FORUM IURIS är fakultetens övriga icke-kommersiella publikationskanaler b.la. University of Helsinki Faculty of Law Legal Studies Research Papers i Social Science Research Network (SSRN) samt, i samarbete med andra fakulteter, Helsinki University Press (HUP).
Forum Iuris

Juridiska fakultetens publikationsserie FORUM IURIS grundades 1999 och fungerar som en publiceringskanal för nätpublikationer (tex material för urvalsproven). Forum Iuris-seriens publikationer säljs av Unigrafias nätbutik.

Social Science Research Network (SSRN)

Fakulteten har en egen serie för forskningspapper på webbplatsen för nätverket Social Science Research Network (SSRN).

Mer forskning om juridik
Publikationer av fakultetens forskare i Helsingfors universitets forskningsportal