Publiceringsverksamhet

Fakulteten bedriver egen högklassig publiceringsverksamhet. Utöver fakultetens egen publikationsserie FORUM IURIS är fakultetens övriga icke-kommersiella publikationskanaler b.la. University of Helsinki Faculty of Law Legal Studies Research Papers i Social Science Research Network (SSRN) samt, i samarbete med andra fakulteter, Helsinki University Press (HUP).
Forum Iuris

Juridiska fakultetens publikationsserie FORUM IURIS grundades 1999 och fungerar som en publiceringskanal för publikationer (tex material för urvalsproven). Forum Iuris-seriens publikationer säljs av Unigrafias Unicontent nätbutik.

Social Science Research Network (SSRN)

Fakulteten har en egen serie för forskningspapper på webbplatsen för nätverket Social Science Research Network (SSRN).

Vi tar emot nyutexaminerade engelska artiklar som kan väcka internationell uppmärksamhet (både godkända artiklar och arbetsdokument) från personer med anknytning till Juridiska fakulteten. Att en artikel publiceras i en publikationsserie ger den synlighet, eftersom publikationerna kan läsas fritt på nätet eller laddas ner. Om du vill skicka din artikel för publicering ska du kontakta kontaktpersonen/chefredaktören Miikka Hiltunen. De artiklar som mottagits för publicering vidarebefordras till redaktionen för godkännande.

Mer forskning om juridik
Publikationer av fakultetens forskare i Helsingfors universitets forskningsportal