Öppna universitetets samarbetsformer med andra stadiet

De öppna universitetsstudierna erbjuder studerande på andra stadiet en ypperlig möjlighet att bekanta sig med universitetets olika vetenskapsområden och med universitetsstudier. Studierna ökar kunskaperna och färdigheterna, och det kan vara lättare att välja sin egen framtida bransch. Välkommen med!
Öppna universitetsstudier
 • De öppna universitetsstudierna är studier inom utbildningsprogram vid Helsingfors universitet som är öppna för alla.
 • Studier erbjuds inom tiotals olika vetenskapsområden.
 • Kurserna börjar året om.
 • En stor del av studierna erbjuds som webbstudier.
 • Godkända studieprestationer antecknas i Helsingfors universitets register över studieprestationer. De kan fogas till en universitetsexamen senare.
 • Till vissa utbildningsprogram vid Helsingfors universitet kan man söka på basis av öppna universitetsstudier. Läs mer: Öppna universitetsleden
Kurser som lämpar sig för gymnasiestuderande och övriga studerande på andra stadiet
 • Det finns ingen åldersgräns för de öppna universitetsstudierna, och de flesta studierna förutsätter inte tidigare studier eller grundutbildning. Om en studerande på andra stadiet så önskar är hen därför välkommen till alla studier vid öppna universitetet. En del av studierna lämpar sig dock särskilt väl för gymnasiestuderande och övriga studerande på andra stadiet:
 • Prova på-kurser är kurser på 1–2 studiepoäng som är särskilt planerade för gymnasiestuderande och övriga studerande på andra stadiet, och på dem kan studerandena bekanta sig med de vetenskapsområden och universitetsstudier de önskar. Prova på-kurserna är avgiftsfria för alla. Läs mer: Prova på-kurser
 • Utöver prova på-kurserna finns det i öppna universitetets studieutbud också många andra kurser som lämpar sig för gymnasiestuderande och övriga studerande på andra stadiet, och som vanligen introducerar grunderna inom det aktuella vetenskapsområdet. Dessa kurser anges i studieutbudet med ”Lämpar sig också för gymnasiestuderande”.
 • Kurser som lämpar sig för gymnasiestuderande och övriga studerande på andra stadiet finns i kurssökningen.
Praxis för samarbete
 • En stad, en kommun eller en enskild läroanstalt (gymnasium eller yrkesskola) kan ingå ett samarbetsavtal med Helsingfors universitet, vilket gör det möjligt för gymnasiestuderande att avgiftsfritt delta i Helsingfors universitets öppna universitetsstudier.
 • Staden, kommunen eller den enskilda läroanstalten (gymnasium eller yrkesskola) betalar studerandenas studieavgifter (15 euro per studiepoäng). Helsingfors universitet fakturerar studieavgifterna centraliserat med överenskomna intervaller och utifrån de faktiska anmälningarna.
 • Studerandena anmäler sig till studierna på webben tillsammans med studiehandledaren på gymnasiet eller andra stadiet. Anmälningsprocessen är smidig och bl.a. skedet för betalning av studieavgiften passeras med hjälp av en kod som fås från öppna universitetet.
 • Efter att samarbetsavtalet har ingåtts skickar öppna universitetet läroanstalterna och studiehandledarna all tilläggsinformation och anvisningar som de behöver för att handleda studerandena och göra anmälan.
 • Gymnasiestuderandena och andra studerande på andra stadiet följer i sina studier öppna universitetets normala praxis. Ytterligare information och anvisningar: Instruktioner för studerande (öppna universitetet)
Inled samarbete
Våra samarbetspartner

Alppilan lukio

Ammattiopisto Tavastia

Apollon yhteiskoulu

Brändö gymnasium

Erkko-lukio

Espoon yhteislyseo

Espoonlahden lukio

Etelä-Tapiolan lukio

Etu-Töölön lukio

Gymnasiet Lärkan

Haukilahden lukio

Helsinge gymnasium

Helsingin aikuislukio

Helsingin kielilukio

Helsingin kuvataidelukio

Helsingin luonnontiedelukio

Helsingin medialukio

Helsingin Suomalaisen Yhteiskoulun lukio

Hyvinkään lukio

Hämeenlinnan lyseon lukio

Kaitaan lukio

Kalevan lukio

Kallion lukio

Karkkilan lukio

Kaurialan lukio

Keravan lukio

Kulosaaren yhteiskoulun lukio

Kuninkaantien lukio

Lahden lukio Gaudia

Lahden lyseo

Lammin lukio

Lauttasaaren yhteiskoulun lukio

Leppävaaran lukio

Lumon lukio

Martinlaakson lukio

Mattlidens Gymnasium

Mäkelänrinteen lukio

Omnia

Otaniemen lukio

Oulunkylän yhteiskoulu

Parolan lukio

Ressun lukio

Sibbo gymnasium

Sibelius-lukio

Sipoon lukio

Sotungin etälukio

Sotungin lukio

Tapiolan lukio

Tikkurila lukio

Tölö gymnasium

Töölön yhteiskoulun lukio

Vammalan lukio

Vantaan aikuislukio

Vaskivuoren lukio

Viherlaakson lukio

Vuosaaren lukio