Kommersialisering av forskning

Helsingfors universitets högklassiga forskning och de innovationer som uppstår till följd av den är till stor nytta för samhället. Innovationer, kommersialiseringsprojekt, uppfinningar och patent med global påverkan gör forskningen tillgänglig för olika sektorer och ger upphov till många samarbetsmöjligheter. Vi är också en grogrund för uppstartsföretag och forskningsbaserade spinout-företag.
Världsklassig forskning för verkliga lösningar

Vi skapar, påskyndar och kommersialiserar innovationer som bygger på toppforskning. När de är som bäst kan innovationer bli framgångshistorier som ökar välfärden och möjliggör en mer hållbar framtid. Genom att göra lösningar tillgängliga för alla förstärker vi tillsammans med företag och investerare effekten av vetenskapsbaserade innovationer.

Helsingin Innovaatiopalvelut Oy

Helsingin Innovaatiopalvelut Oy är Helsingfors universitets företag för teknologiöverföring (TTO). Företaget stöder universitetets spetsforskningsgrupper att omvandla sina vetenskapliga uppfinningar till kommersiellt framgångsrika affärsverksamheter. Helsingin Innovaatiopalvelut experter bedömer den kommersiella betydelsen av idéer och uppfinningar som görs inom forskningen och hjälper forskare att bland annat skaffa sig kommersialiseringsfinansiering, licensera teknologier, säkerställa patentskydd och grunda spinout-företag. Helsingin Innovaatiopalvelut fungerar som brobyggare mellan spinout-företag och investerare och hjälper till att bilda företagsorganisationer.

Pågående kommersialiseringsprojekt

Läs mer om Helsingfors universitets pågående kommersialiseringsprojekt och innovationer. En komplett lista över projekt hittar du på HIS:s webbplats.