Inkubator- och företagartjänster

Universitetets inkubator- och företagartjänster erbjuder program, kurser och tjänster som du kan delta i med låg tröskel och som är till för att stödja bearbetning, genomförande och utveckling av företagsidéer. Tjänsterna är öppna för alla vid universitetet som är intresserade av företagande.
En tillväxtplattform för framtidens skapare

Vi stärker studenters och forskares entreprenöriella kompetens inom sina valda områden. Alla på universitetet förtjänar goda förutsättningar för att experimentera, lära sig, misslyckas och försöka igen. Genom att stödja akademiskt entreprenörskap och tvärvetenskapligt lagarbete ger vi individer möjligheter till utveckling, tillväxt och att hitta sin egen väg.

 

Helsinki Incubators-programmen

Inkubatorprogrammen Helsinki Incubators är avgiftsfria och öppna för alla vid universitetet. Syftet med dem är att hjälpa individer eller grupper att utveckla sina företagsidéer och kartlägga sin arbetslivskompetens. Programmen har olika teman och erbjuder skräddarsytt stöd för deltagarna kring det här temat, till exempel cirkulär ekonomi, ända till det skede att idén blir genomförbar.

Förinkubatorprogrammen

Förinkubatorprogrammen ger personer i initialskedet av sitt företagande möjlighet att med låg tröskel fördjupa sig i företagandets grunder under två månaders tid. Under programmen har deltagarna möjlighet att grundligt ta del av de olika dimensionerna i programmets tema ur ett företagarperspektiv och utveckla sina egna spirande idéer med hjälp av lärdomar och stöd. Syftet med förinkubatorprogrammen är att ge deltagarna grundläggande kunskaper om vad de behöver för att kunna ta nästa steg i att vidareutveckla sina idéer.

Inkubatorprogrammen

De egentliga inkubatorprogrammen ger djupgående stöd till dem som redan har en företagsidé eller lösning och är redo att ta nästa steg mot egentligt företagande. Under programmen får deltagarna mentorskap från noggrant utvalda inhemska och internationella mentorer, samt hjälp med både att lansera produkter, att ansöka om finansiering och att över huvud taget få sina idéer att ta fart. Inkubatorprogrammen pågår i 6–12 månader.

Helsinki Think Company – universitetets företagarnätverk

Helsinki Think Company erbjuder studenter och forskare hjälp och verktyg för initialskedet av sitt företagande, sin expertutveckling och sin samhällspåverkan. Verksamheten består av evenemang, mentorskap, workshoppar och sparrning för företagande med låg tröskel. Helsingfors Think Company erbjuder kostnadsfria coworking-lokaler för bearbetning av idéer och projekt på alla fyra av Helsingfors universitets campus. Think Company finns till för företagare, studenter, utexaminerade, forskare, frilansare, uppstartsföretag och konstnärer från alla områden och bakgrunder.

HELSEED - studenternas eget företagarprogram

HELSEED är studenternas eget företagarprogram som välkomnar såväl studenter med nykläckta företagsidéer som längre hunna uppstartsföretag. Programmet omfattar workshoppar där olika områden inom företagande behandlas. Helsingfors universitets fonder gör tidiga investeringar på 10 000–50 000 euro i de mest intressanta uppstartsföretagen. Undervisningsprogrammen kan ge studiepoäng.