Digital humaniora

Forskning inom digital humaniora omfattar kognitiv vetenskap, språkteknik och fonetik.