Digital humaniora
Forskning inom digital humaniora omfattar kognitiv vetenskap, språkteknik och fonetik.