Vanliga frågor: Lånerätt och bibliotekskort

Vem får använda universitetets bibliotek? Hur får jag ett bibliotekskort och vad ska jag göra om jag tappar bort det?
Vem får an­vän­da uni­ver­si­te­tets bibliotek?

Alla har rätt att använda Helsingfors universitets bibliotek. Personer som fyllt 15 år, bor i Finland och har ett giltigt identitetsbevis med bild (pass, identitetskort, körkort) har lånerätt. De som har ett användarnamn till Helsingfors universitets datasystem har rätt att använda bibliotekets e-resurser via fjärranslutning.

Vem kan få ett bib­li­o­tekskort?

Personer som fyllt 15 år, har ett giltigt identitetsbevis med bild och en hemadress i Finland kan få bibliotekskortet. En postbox, Poste restante eller en adress utomlands kan inte anges som adress. Utbytesstuderande och gästforskare vid Helsingfors universitet kan få ett bibliotekskort även om de inte uppfyller de ovanstående kriterierna.

Hur får jag ett bibliotekskort?

Helkakortet från Studietjänsten

Studerande vid Helsinginfors universitet kan skaffa ett digitalt Helka-bibliotekskort via Studietjänsten. Om du laddar ner ett digitalt kort, behöver du inte ett fysiskt kort att låna bibliotekets tryckt material.

 1. Logga in i Studietjänsten med ditt Helsingfors universitets användarnamn och lösenord. Efter att ha loggat in kommer du att se ikonen Helkakortet i övre högra hörnet. I mobilversionen hittar du Helkakortet vid menyknappen.
 2. Tjänsten ledsagar dig att först logga in i Helkadatabasen för att aktivera din kundinformation. Efter att ha gjort detta kan du direkt ladda ditt Helkakort i Studietjänsten.
 3. Lägg till en PIN-kod och tryck på Spara. Ditt Helkakort kan användas genast.

När du har ett Helkakort kan du reservera böcker, förnya lån och vid behov också betala förseningsavgifter i Helkadatabasen. Ditt bibliotekskort kommer också att vara digitalt tillgängligt i Helka.

Universitetsmedlemmar behöver inte meddela förändrade kontaktuppgifter till biblioteket, utan uppgifterna kommer automatiskt från universitetets system (stu­den­ter: Sisu, personal: SAP).

Fysiskt Helkakort från bibliotekets kundservice

 1. Aktivera din kundinformation i Helka-databasen genom att logga in med ditt Helsingfors universitets användarnamn.
 2. Bibliotekskortet kan hämtas från bibliotekets kundservice efter aktiveringen. Du kan hämta ditt kort från valfri Helsingfors universitetsbiblioteksenhet under kundservicetimmarna. Kom ihåg att ta med ett officiellt ID-kort.
 3. Kom ihåg att ställa in en PIN-kod i din kundinformation i Helka.  Du behöver den på bibliotekets utlåningsautomat.

När du har ett Helkakort kan du reservera böcker, förnya lån och vid behov också betala förseningsavgifter i Helkadatabasen. Ditt bibliotekskort kommer också att vara digitalt tillgängligt i Helka. Du kan använda det digitala kortet vid utlåningsautomaterna istället för ett fysiskt kort.

Universitetsmedlemmar behöver inte meddela förändrade kontaktuppgifter till biblioteket, utan uppgifterna kommer automatiskt från universitetets system (stu­den­ter: Sisu, personal: SAP).

 1. Skaffa ett Helka-bibliotekskort med e-blanketten. Först behöver du bara ange din e-postadress. Helka skickar sedan en länk till din e-post, som du kan klicka på för att fylla i den information som krävs för bibliotekskortet.
 2. När du har fått välkomstmeddelandet från Helkadatabasen är ditt Helkakort klart för upphämtning. Du kan hämta ditt kort från valfri Helsingfors universitetsbiblioteksenhet under kundtjänstens öppettider. Kom ihåg att ta med ett officiellt ID-kort.
 3. När du har ett Helkakort kan du reservera böcker, förnya lån, uppdatera dina kunduppgifter i Helkadatabasen och vid behov också betala förseningsavgifter.
 4. För att använda bibliotekets utlåningsautomat behöver du en PIN-kod, som du måste ställa in på ditt kundkonto i Helka-databasen. Du måste meddela din e-postadress till biblioteket för att kunna logga in till Helka.
 5. Ditt bibliotekskort kommer också att vara digitalt tillgängligt i Helka. Du kan använda det digitala kortet vid utlåningsautomaterna istället för ett fysiskt kort.
Vad kos­tar bib­li­o­tekskor­tet?

Det första Helkakortet är gratis, men om du vill förnya ett försvunnet kort tas en avgift på 5 euro ut.

Kan jag an­vän­da mitt nationalbibliotekskort, eller mitt kort från nå­gon an­nan hög­sko­las bibliotek el­ler stads­bib­li­o­te­ket?

Nej. I Helsingfors universitets bibliotek kan endast Helkakortet användas.

Mitt Hel­ka­kort för­svann/​blev stu­let. Vad ska jag göra?

Ring till Helsingfors universitets biblioteks servicenummer (02941 23920) eller skicka ett e-postmeddelande till adressen bibliotek@helsinki.fi, så avaktiverar vi ditt kort. Du kan också meddela om ett försvunnet kort i det närmaste av Helsingfors universitets biblioteksenhet. Om du hittar ditt kort ska du gå till biblioteket och visa upp bibliotekskortet och identitetsbevis, så aktiverar vi ditt kort på nytt. Om du inte hittar ditt kort kan du få ett nytt, det kostar 5 euro. Om du har gjort brottsanmälan får du ett nytt kort utan kostnad. I sådana fall ska du visa upp brottsanmälan när du hämtar kortet.

Jag hit­ta­de mitt Hel­ka­kort som va­rit för­svun­net. Vad ska jag göra för att kun­na an­vän­da det igen?

Gå till närmaste Helkabibliotek och visa upp ditt Helkakort och identitetsbevis i kundtjänsten, så aktiverar vi ditt kort.

Varför kan jag inte logga in i Helka med min e-postadress?

Kontrollera först att du angett rätt e-postadress i Helka.

Kontrollera också att du beställt en ny inloggningslänk och inte använder en gammal länk. Inloggningslänken gäller enbart för en begränsad tid.

Inloggningen fungerar bäst om

 • inloggningslänken beställs och öppnas på samma enhet, till exempel samma mobiltelefon eller samma dator (och med samma webbläsare).

 • det inte går för lång tid mellan det att länken beställs och öppnas.

 • du använder länken från det senaste meddelandet från Helka.

Inloggningslänken kanske inte fungerar om

 • den beställs från en annan e-postadress än den som angetts i Helka.

 • länken beställts från en annan enhet än den du försöker logga in från.

 • det har gått lång tid från det att länken beställdes till att du försöker öppna den.

 • länken öppnas via ett äldre Helka-meddelande i stället för det senaste.

 • enhetens trådlösa nätverk byts ut efter att beställningen gjorts eller en mobilenhet, till exempel en telefon, går från att ha en mobildataanslutning till ett trådlöst nätverk eller omvänt (vilket betyder att IP-numret byts).

Jag glöm­de min PIN-kod. Vad ska jag göra?

Du kan byta din PIN-kod själv i dina kunduppgifter i Helka. PIN-koden måste vara fyrsiffrig. Du behöver PIN-koden endast för att använda bibliotekets låneautomater. Du måste ha en e-postadress för att kunna logga in till Helka. Om biblioteket inte har din adress kan du inte logga in till Helka och inte heller byta din PIN-kod själv. Ta i sådant fall kontakt med bibliotekets kundtjänst.

Hur med­de­lar jag om adress- el­ler nam­nänd­ring­ar till bib­li­o­te­ket?

Om du hör till Helsingfors universitet (studerande eller personal) så kommer dina adress- och kontaktuppgifter direkt till vår databas Helka från universitetets system (Sisu/SapHR), så se till att anmäla alla ändringar dit.

 • Se också till att hålla din personliga e-postadress uppdaterad om universitetssystem.
 • Efter du blir färdig från universitetet eller din anställning avslutas, är din personliga e-postadress en inloggningslänk till Helka-databasen och biblioteksmeddelanden skickas automatiskt till detta e-postadress.

Du behöver bara komma till bibliotekets kundtjänst

 • när du behöver byta ditt kort (t.ex. efter en namnändring)
 • eller din kundgrupp förändras (t.ex. specialtjänster).

Om du är en utomstående kund som inte har Helsingfors universitets användarnamn så kan du uppdatera dina adress- och kontaktuppgifter själv i databasen Helka.

Du kan också besöka bibliotekets kundtjänst.

 • Vid namnbyte eller förnyelse av bibliotekskortet ska du alltid gå till bibliotekets kundtjänst.
 • Vid namnbyte förnyas kortet utan avgift.
Hur länge be­va­ras mina kund­upp­gif­ter i Hel­ka?

Kunduppgifterna blir kvar i kundregistret i 3 år efter den senaste transaktionen, om kunden inte har ärenden som behöver slutföras (t.ex. böcker som borde återlämnas, obetalda avgifter).

I Helkas kundregister sparas bland annat kontaktuppgifter, personbeteckningar och information om lån.

Vem kan se mina kund­upp­gif­ter?

Helkabibliotekens personal har rätt att behandla kunduppgifter när det behövs för att sköta arbetsuppgifter (t.ex. utlåning, uppdatering av kunduppgifter eller skicka påminnelser).