Vanliga frågor: Återlämning, försenade lån, indrivning och låneförbud

Hur återlämnar jag lån och andra vanliga frågor.
Kan jag åter­läm­na lån på andra bibliotek än det jag lå­nat från?

Ja, det kan du. Böcker från Helsingfors universitets bibliotek kan du återlämna på vilken biblioteksenhet som helst, oberoende av varifrån de lånats. Helsingfors universitets enheter är huvudbiblioteket i Kajsahuset, campusbiblioteket i Gumtäkt, campusbiblioteket i Mejlans och campusbibliotek i Vik.

Material från andra bibliotek (t.ex. andra Helkabibliotek, Helsingfors stadsbibliotek eller Nationalbiblioteket) tas inte emot i Helsingfors universitets biblioteksenheter.

Kan jag åter­läm­na en bok per post?

Du kan på eget ansvar återlämna en bok per post. Låntagaren ansvarar för det lånade materialet tills det når biblioteket.

Använd bibliotekets PB-nummer när du skickar böcker.

Helsingfors universitets bibliotek

Kajsahuset

PB 53 (Fabiansgatan 30)

00014 Helsingfors universitet

Telefonnummer för fraktinformation: +358 50 4150491

Har ni ett åter­läm­nings­fack el­ler kan jag åter­läm­na böc­ker t.ex. till vakt­mäs­ta­ren?

Till vänster om huvudbibliotekets huvudingång (Fabiansgatan 30) finns ett återlämningsfack som man kan öppna med sitt bibliotekskort när biblioteket är stängt. Som återlämningsdag registreras nästa öppetdag. Bibliotekssystemet har driftstopp en stund varje dag kl. 22, då går det inte att återlämna material.

På Campus Gumtäkt är det möjligt att återlämna material i återlämningsfacket även när biblioteket är stängt. Återlämningsfacket finns till höger om Physicums huvudingång (Gustaf Hällströms gata 2a) bredvid den grå sidodörren. Som återlämningsdag registreras nästa öppetdag.

Återlämningsfack bredvid huvudingången till campusbiblioteket i Vik (Infocenter Korona) är inte i bruk medan Infocenter Korona renoverats 2020-2021.

Återlämningsfacken på de campusbibliotek som har stängt över sommaren töms mindre regelbundet under sommaren.

Mås­te jag be­ta­la bö­ter om jag läm­nar till­ba­ka en bok för sent?

Ja. Förseningsavgiften börjar ansamlas dagen efter förfallodagen och beloppet växer under högst 15 dagar. Man kan undvika avgifter genom att återlämna boken till biblioteket eller genom att förnya lånet senast på förfallodagen. Lånet går att förnya om boken inte är reserverad.

Hur sto­ra är för­se­nings­av­gif­ter­na?

Förseningsavgiften börjar ansamlas dagen efter förfallodagen och beloppet växer under 15 dagar, sen får låntagaren låneförbud. Indrivningen av material som inte har återlämnats en månad efter förfallodagen överförs till en indrivningsbyrå. Ersättningen som måste betalas för en bok är minst 80 euro/band. Låntagaren måste dessutom betala förseningsavgifterna och avgifterna från indrivningsbyrån. Se förseningsavgifterna för kursböcker, snabblån och andra samlingar i bibliotekets prislista.

När skickar biblioteket ut kravbrev med uppmaning om att återlämna lån?

Det första kravbrevet skickas dagen efter förfallodatumet, det andra 15 dagar efter förfallodatumet och det tredje 30 dagar efter förfallodatumet. Efter det andra kravbrevet försätts du i låneförbud tills lånet returnerats.

I det tredje kravbrevet får du en varning om att det försenade materialet kommer att drivas in.

Vad or­sa­kar lå­ne­för­bud?

Lån som är försenade 15 dygn (från förfallodagen) eller om en kund har obetalda avgifter på 15 euro eller mer.

Hur blir man av med lå­ne­för­bud?

Man blir av med låneförbudet genom att återlämna det försenade materialet och betala förseningsavgifterna. Det är inte möjligt att dela upp betalningen av förseningsavgifterna.

Jag har tap­pat bort/​ska­dat en bok jag lå­nat. Mås­te jag er­sät­ta den?

Ja. Om du har tappat bort en bok som du lånat eller om en bok du lånat blivit skadad, kontakta bibliotekets kundtjänst. Ersättningen som måste betalas för en försvunnen bok är minst 80 euro, i enlighet med prislistan.

När går lå­nen till in­driv­ning?

När lånen är en månad försenade räknat från förfallodagen tar en indrivningsbyrå över indrivningen och kunden måste också betala en ersättning för boken (minst 80 euro) samt förseningsavgifterna och avgifterna från indrivningsbyrån. Man behöver inte betala ersättningen om boken återlämnas till biblioteket. Både förseningsavgifterna och indrivningskostnaderna måste ändå betalas. Före ärendet övergår till indrivning skickar biblioteket ett brev (andra påminnelsen), med en varning om indrivning.

Hur be­ta­lar jag av­gif­ter­na?

Du kan betala på nätet med Visa- och MasterCard-kort, bankbetalning och mobilbetalning (Siirto, MobilePay). Logga in på din kundprofil i Helkadatabasen. Under "Att betala" finns knappen "Betala böter", klicka på den och följ anvisningarna.

I biblioteket kan du betala med bankkort, Visa Electron och kreditkorten Visa och MasterCard. Det är möjligt att betala kontant endast i Kajsahuset.

Det går inte att betala med UniCard/Lyyra. Det är inte möjligt att betala direkt till banken eller dela upp betalningen av avgifterna.

Kan jag be­ta­la en del av av­gif­ter­na, så att jag slip­per lå­ne­för­bu­det?

Nej, det kan du inte. Det är inte möjligt att dela upp avgifterna, de måste betalas i sin helhet.

Var­för tas för­se­nings­av­gif­ter ock­så ut för böc­ker som inte är re­ser­ve­ra­de?

Biblioteket vill se till alla sina kunders behov och kräver därför att alla försenade lån återlämnas. Ett lån är ett avtal som är giltigt en överenskommen tid. När avtalet går ut har kunden möjlighet att förnya lånet (om boken inte är reserverad).

Det är kundens ansvar att återlämna sina lån till biblioteket när hen inte längre behöver dem. Någon kan vänta på boken eller vilja läsa den, även om det inte finns någon reservation.