Vanliga frågor: Bibliotekets lokaler och utrustning

Vanliga frågor om bibliotekets utrymmen, utrustning och hittegods.
Jag glöm­de ett vik­tigt pap­per i ko­pi­e­rings­ap­pa­ra­ten/​mina hem­stic­ka­de van­tar på en läs­plats. Vad ska jag göra?

Kontakta kundtjänsten på den enhet där du har förlagt något. Biblioteket förvarar hittegods i tre månader.

Hur ko­pi­e­rar jag?

Alla bibliotekets enheter har multifunktionsskrivare för kopiering, utskrifter och skanning. Apparaterna aktiveras med ett personligt id-kort, och för att kunna använda dem behöver du Helsingfors universitets användarnamn. Läs mer på vår webbplats.

Om du inte har Helsingfors universitets användarnamn kan du kopiera, skriva ut och skanna med tjänsten Print-in-City. Du kan med hjälp av tjänsten själv ladda saldo för utskrifter, kopiering och skanning. Läs mer på vår webbplats.

Kan jag skan­na på bib­li­o­te­ket?

Alla bibliotekets enheter har multifunktionsskrivare för kopiering, utskrifter och skanning. Det är gratis att skanna. Apparaterna aktiveras med ett personligt id-kort, och för att kunna använda dem behöver du också Helsingfors universitets användarnamn. Läs mer på vår webbplats.

Om du inte har Helsingfors universitets användarnamn kan du skanna, kopiera och skriva ut med tjänsten Print-in-City. Det är avgiftsbelagt att skanna med tjänsten. Läs mer på vår webbplats.

Hur bo­kar jag bib­li­o­te­kets grupp­ar­bets­rum? Får vem som helst an­vän­da grupp­ar­bets­rum­men?

Grupparbetsrummen är avsedda för Helsingfors universitets studerande. Endast Helsingfors universitets studerande och personal kan reservera rummen i Office365-kalendern. Läs mer på vår webbplats.

Hur­dan är till­gäng­lig­he­ten på bib­li­o­te­ket?

Alla bibliotekets enheter och lärcenter är tillgängliga för personer med olika funktionsvariationer.

Vem får an­vän­da uni­ver­si­te­tets bib­li­o­teks lo­ka­ler? Är lo­ka­ler­na öpp­na för alla?

Helsingfors universitets biblioteks dörrar är öppna för alla som törstar efter kunskap.

Bibliotekets tryckta samlingar och elektroniska resurser är tillgängliga för alla kunder som besöker bibliotekets enheter. Alla kunder kan söka material och använda bibliotekets e-resurser i våra bibliotekskiosker, men alla andra datorer i biblioteket kräver Helsingfors universitets användarnamn för att logga in.

En del av läsplatserna och grupparbetsrummen är endast tillgängliga för Helsingfors universitets studerande, forskare och personal.

Det är också endast Helsingfors universitets studerande och personal som har möjlighet att använda Helsingfors universitets biblioteks elektroniska resurser utanför universitetets nätverk.

Är hundar eller andra husdjur välkomna i biblioteket?

Bara ledar- och assistanshundar är välkomna till Kajsahuset och alla campusbibliotek.