Meröppet

När biblioteket är meröppet är kundtjänsten stängd. Du kan låna och återlämna material, använda kunddatorerna, arbeta och läsa. Helsingfors universitets trådlösa nätverk är också tillgängligt. Det finns instruktioner för hur man använder lokalerna och utrustningen i biblioteket och på webbplatsen.
 • låna och återlämna material med automaterna
 • själv avhämta reserverat material 
 • använda alla bibliotekets lokaler och all utrustning
  • utom Kajsahusets källarvåningar K3 och K4, som är stängda på söndagar.

Biblioteken håller meröppet enligt lokalernas öppettider.

Du kan kontakta personalen via bibliotekets telefontjänst genom att ringa 02941 23920. Telefontjänsten har samma öppettider som huvudbiblioteket.

Om det uppstår problem med någon av automaterna i Kajsahuset kan du kontakta personalen också med hjälp av telefonen på tredje våningen eller via Kaisa-talo WhatsApp (050 311 8035). 

 • betala avgifter vid disken
 • skaffa bibliotekskort
 • avhämta fjärrlån
 • avhämta eller återlämna nyckeln till en graduvagn
 • använda identifieringstjänsten ID Point eller
 • få personlig handledning.

Du kan betala avgifter via nätet i din Helkaprofil med Visa, Visa Electron eller MasterCard.

Utrymmen och utrustning

I alla bibliotekets enheter finns ett stort antal allmänt tillgängliga läsplatser och arbetsutrymmen som alla kunder kan använda. I bibliotekets lokaler finns platser för både stående och sittande arbete. Utöver traditionella läsplatser med bord och stol har biblioteket också fåtöljer och soffor för de som vill läsa i en mer avslappnad ställning.

Läsplatserna och arbetsutrymmena har märkts ut med orange skyltar.

En del av läsplatserna är endast tillgängliga för Helsingfors universitets studerande, forskare och personal. De olika zonerna har märkts ut med skyltar.

De tysta zonerna i bibliotekets enheter och lärcenter har röda skyltar och är avsedda för helt tyst arbete. I de tysta zonerna finns främst traditionella läsplatser med bord och stol.

En del av de tysta zonerna med läsplatser är endast tillgängliga för Helsingfors universitets studerande, forskare och personal. De olika zonerna har märkts ut med skyltar.

På Kajsahusets andra våning finns en liten tyst läsesal avsedd för arbete utan bärbara datorer. I bibliotekets andra tysta zoner är det tillåtet att använda bärbara datorer.

På Kajsahusets sjätte våning finns ett tillgängligt arbetsrum (6042). Arbetsrummet är i första hand avsett för kunder som använder rullstol och för arbete stående.

Rummet kan inte bokas.

I arbetsrummet finns läs- och arbetsplatser för 1–4 personer och två elbord vars höjd lätt kan anpassas.

I biblioteket finns telefonrum och telefonbås som endast är avsedda för telefonsamtal.

Boka inte ett telefonrum för att använda det som ett privat läs- eller arbetsutrymme.

Telefonrum finns tills vidare i huvudbiblioteket i Kajsahuset och i campusbiblioteken i Mejlans och Gumtäkt.

Om det inte finns något telefonrum tillgängligt eller om du inte hittar ett, ska du prata i telefon någonstans där du inte stör andras arbetsro

En del av bibliotekets allmänt tillgängliga arbetsplatser är utrustade med datorer. Bibliotekets enheter har också datasalar.

Datorplatserna och datasalarna hör (som läsplatserna) till den orange zonen. Lärcentret Aleksandria har utrustats med särskilt många datorer.

På alla datorer som finns i bibliotekets lokaler ska man logga in med Helsingfors universitets användarnamn, datorerna är med andra ord endast tillgängliga för universitetets studerande och personal.

Alla som använder datorerna ska göra det i enlighet med IT-centrets användarregler. Om du behöver hjälp med något inom it, kontakta IT-centrets Helpdesk.

Alla bibliotekets enheter har i samband med kundtjänsten ett ID Point-serviceställe. ID Point är en identifieringstjänst som gör det möjligt för universitetets studerande och personal att använda Helpdesks tjänster per telefon.

 

 

 

Du kan använda din egen bärbara dator på alla bibliotekets enheter.

Om du inte har universitetets användarnamn kan du använda Helsingfors universitets trådlösa nätverk HelsinkiUni Guest under ditt besök. Lösenordet till närverket är uniguest.

Du kan göra utskrifter från din egen dator med tjänsten Print-in-City.

HU studerande och personal använder Eduroams trådlösä nätverk, och kan skriva ut från sina egna dator med e-postutskrift.

IT-centrets laptoputlåning betjänar universitetets examensstuderande och personal på Infocentret i Vik. Från laptoputlåningens automat kan du låna en bärbar Lenovo-dator för fyra timmar i taget.

Programvaran på bärbara datorer motsvarar den nuvarande IT-stationens stationära datorer.

För att låna en dator behöver du ett kort som du kan identifiera dig med – exempelvis ett utskriftskort, ett HRT-kort eller universitetets personalkort fungerar bra i utlåningen. Du behöver också ditt universitetsanvändarnamn och din mobiltelefon.

En bruksanvisning för laptoputlåningen finns på utlåningens pekskärm.

Registrera för tjänsten på pekskärmen

 1. Ange ditt användarnamn och lösenord.
 2. Skriv in ditt telefonnummer.
 3. Visa ditt tryckkort, HRT-kort eller universitetets anställd ID-kort till läsaren.
 4. Efter en lyckad registrering, tryck på "Tillbaka till början".

Låna en bärbar dator 

 1. Visa ditt tryckkort, HRT-kort eller universitetets anställd ID-kort till läsaren.
 2. Ange den PIN-kod du mottog på din telefon.
 3. Ta den bärbara datorn från facket, koppla ur den från laddning och stäng facket.

Återlämna en bärbar dator

 1. Visa ditt tryckkort, HRT-kort eller universitetets anställd ID-kort till läsaren.
 2. Välj "Check in item".
 3. Placera den bärbara datorn i facket, anslut den till laddaren och stäng facket.

Bibliotekskioskerna är tillgängliga för kunder på alla biblioteksenheter.

Med hjälp av bibliotekskioskerna kan du bläddra och söka i databasen Helka, läsa bibliotekets licensierade e-resurser, logga in i din Helkaprofil och söka och läsa digitalt tillgängliga examensarbeten som skrivits vid Helsingfors universitet.

På kioskdatorerna är det också möjligt att använda funktionerna i databasen Helka, till exempel kan du spara dina sökningar och favoriter samt spara och skicka referensinformation per e-post.

Du kan inte surfa på nätet eller arbeta med egna filer på kioskdatorerna.

Helsingfors universitets studerande och personal kan använda bibliotekskioskerna och universitetets användarnamn för att logga in på sin profil och sitt eget skrivbord.

Kajsahusets mikrofiche och -filmsläsare finns på fjärde våningen (rum 4044). Linserna till mikrofilmsläsarna får du från kundtjänsten på tredje våningen, ditt bibliotekskort lämnar du som pant.

Kunder som inte hör till Helsingfors universitet kan reservera mikrofilmsläsaren i Kajsahusets kundtjänst eller per e-post på kirjasto@helsinki.fi.

Helsingfors universitets studerande och personal kan reservera utrustningen i specialarbetsrummen i Office365-kalendern.  Mikrofilmsläsaren i Office365-kalendern:

 • Kaisa-talo, Microfilm Reader and Scanner, 4044.
Följa spelregler i bibliotekets lokaler

I bibliotekets spelregler har vi samlat anvisningar om att använda bibliotekets lokaler. I bibliotekets användarregler kan du läsa om andra regler som gäller i biblioteket.

 • Träffpunkt och grupparbete: en social zon (grön)
 • Läs- och datorplatser: en zon för arbete (orange)
 • En tyst zon (röd)
 • Håll tillräckligt avstånd från andra kunder och personal.
 • Ta hand om hand- och hosthygienen.
 • Besök biblioteket bara om du är frisk.
 • Rengör gemensam apparatur med en rengöringsduk efter att du använt den.
  • Rengöringsdukar får du från bibliotekets kundtjänst eller vaktmästarna.
 • Användning av munskydd rekommenderas fortfarande vid universitetet enligt eget övervägande och i situationer där flera personer vistas i en lokal där det är svårt att undvika närkontakt.
  • Använd munskydd enligt eget övervägande med tanke på din hälsa och säkerhet särskilt om du hör till en riskgrupp. 

Läsplatserna och arbetsutrymmena finns i bibliotekets allmänna lokaler och hör till den orange zonen. I den orange zonen är tyst samtal tillåtet, och detsamma gäller för bibliotekets allmänna ljudnivå.

Vänligen observera att en del av läsplatserna endast är tillgängliga för Helsingfors universitets studerande, forskare och personal. De olika zonerna har märkts ut med skyltar.

Håll reda på dina tillhörigheter och se upp för tjuvar. Se också till att inte din väska eller andra tillhörigheter tar upp plats som kunde användas av andra. I biblioteket finns förvaringsfack där du kan förvara dina saker medan du besöker biblioteket.

Om det behövs kan du lämna din läsplats en stund, men reservera inte en plats längre än en halvtimme. Lämna en lapp på din plats där du skriver ner vad klockan var när du lämnade platsen. Bara en lapp räcker inte för att reservera en plats. Om du är borta längre än en halvtimme har någon annan rätt att ta din plats och själv flytta dina saker, man ska och behöver inte kontakta bibliotekets personal för att göra detta. Biblioteket ansvarar inte för tillhörigheter du lämnar på din läsplats.

Prata i telefon i ett telefonrum eller en bit bort så att du inte stör någon annan.

Se till att arbetsutrymmena hålls rena och städa efter dig. Ät helst matsäck på träffpunkterna.

En del av bibliotekets allmänt tillgängliga arbetsplatser är utrustade med datorer. Datorplatserna och datasalarna hör (som läsplatserna) till den orange zonen. Tyst samtal är tillåtet.

På alla datorer som finns i biblioteket ska man logga in med Helsingfors universitets användarnamn, datorerna är med andra ord endast tillgängliga för universitetets studerande och personal. Alla som använder datorerna ska göra det i enlighet med IT-centrets användarregler.

Håll reda på dina tillhörigheter och se upp för tjuvar. Se också till att inte din väska eller andra tillhörigheter tar upp plats som kunde användas av andra. I biblioteket finns förvaringsfack där du kan förvara dina saker medan du besöker biblioteket.

Om det behövs kan du lämna din datorplats en stund, men reservera inte en plats längre än en halvtimme. Lämna en lapp på din plats där du skriver ner vad klockan var när du lämnade platsen. Bara en lapp räcker inte för att reservera en plats. Om du är borta längre än en halvtimme har någon annan rätt att ta din plats och själv flytta dina saker, man ska och behöver inte kontakta bibliotekets personal för att göra detta. Biblioteket ansvarar inte för tillhörigheter du lämnar i något av arbetsutrymmena.

Prata i telefon i ett telefonrum eller en bit bort så att du inte stör de andra.

Se till att datorplatserna och salarna med datorer hålls rena, och städa efter dig. Om du har matsäck, ät den helst på träffpunkterna.

De tysta zonerna har röda skyltar och är avsedda för helt tyst arbete.

Se till att ljudet är avstängt på alla dina apparater, arbeta i tysthet. Respektera andras arbetsro.

Vänligen observera att en del av de tysta zonerna endast är tillgängliga för Helsingfors universitets studerande, forskare och personal. De olika zonerna har märkts ut med skyltar.

På Kajsahusets andra våning finns en liten tyst läsesal avsedd för arbete utan bärbara datorer. I bibliotekets andra tysta zoner är det tillåtet att använda bärbara datorer.

Håll reda på dina tillhörigheter och se upp för tjuvar. Se också till att inte din väska eller andra tillhörigheter tar upp plats som kunde användas av andra. I biblioteket finns förvaringsfack där du kan förvara dina saker medan du besöker biblioteket.

Om det behövs kan du lämna din läsplats en stund, men reservera inte en plats längre än en halvtimme. Lämna en lapp på din plats där du skriver ner vad klockan var när du lämnade platsen. Bara en lapp räcker inte för att reservera en plats. Om du är borta längre än en halvtimme har någon annan rätt att ta din plats och själv flytta dina saker, man ska och behöver inte kontakta bibliotekets personal för att göra detta. Biblioteket ansvarar inte för tillhörigheter du lämnar i något av arbetsutrymmena.

Se till att de tysta zonerna hålls rena och städa efter dig. Om du har matsäck, ät den helst på träffpunkterna. Prata i telefon i ett telefonrum eller en bit bort så att du inte stör de andra.

Skriv ut, kopiera och skanna

På Helsingfors universitets bibliotek finns multifunktionsskrivare tillgängliga för alla kunder. Universitetsmedlemmar använder multifunktionsskrivare med ett personligt id-kort och andra kunder använder tjänsten Print in City. Personalen hjälper gärna om det uppstår problem med skrivarna.

Multifunktionsskrivarna fungerar med ett personligt id-kort. Du kan använda dem för att kopiera, skanna och skriva ut om du har Helsingfors universitets användarnamn. När du skriver ut eller kopierar med en multifunktionsskrivare för första gången måste du registrera ett id-kort (t.ex. HRT:s resekort) med det användarnamn och lösenord du använder vid universitetet. Se närmare anvisningar för hur du kan identifiera dig när du använder multifunktionsskrivarna. 

Helsingfors universitets studerande laddar själva det saldo som behövs för att använda multifunktionsskrivarna i Unigrafias webbshop.

Om du inte har Helsingfors universitets användarnamn kan du använda tjänsten Print-in-City för att kopiera och skanna. Med hjälp av tjänsten kan du själv ladda saldo för utskrifter, kopiering och skanning. 

På kioskdatorerna kan du göra utskrifter med hjälp av tjänsten Print-in-City eller spara pdf-filer och html-sidor på din minnessticka.

Standardinställningarna för alla utskrifter är svartvit och dubbelsidig utskrift. Om du vill ha text på endast en sida eller vill ha en utskrift med färg ska du välja det separat i tjänsten Print-in-City.

När du sparar något på en minnessticka laddas filen först till kioskdatorns cacheminne och förflyttas sedan därifrån till stickan i fönstret för filhantering (File Manager). Cacheminnet töms automatiskt när du stänger webbläsarens fönster eller om kioskdatorn inte används på två minuter.

Förs­ta gång­en du gör en ut­skrift

När du ska göra din första utskrift med tjänsten Print-in-City, måste du först registrera dig och köpa saldo.

Obs! Vid kioskdatorerna är det endast möjligt att logga in i tjänsten Print-in-City för att skriva ut. Därför måste du registrera dig och köpa saldo på din egen dator, datorplatta eller smarttelefon.

Det finns en länk till tjänsten bland de bokmärken som sparats i kioskdatorernas webbläsare. Anvisningar för registrering och hur du köper saldo finns i tjänsten. 

En fil är tillgänglig i tjänsten Print-in-City i 48 timmar. Priset för utskriften debiteras när filen skrivits ut.

Så här gör du för att göra en ut­skrift med Print-in-City

 1. Klicka på ikonen för utskrift i webbläsaren eller PDF Reader.
 2. Välj Print to file. Du kan namnge filen genom att klicka på File:
 3. Skriv filens namn där det står Name: och klicka på Select. Ge dina filer namn om du tänker skriva ut fler än en fil, på så sätt kan du hålla reda på filerna när du skriver ut dem.
 4. Välj Print. Filen sparas i en mapp som heter Downloads.
 5. Logga in i tjänsten Print-in-City. Det finns en länk till tjänsten bland de bokmärken som sparats i kioskdatorernas webbläsare.
 6. Ladda upp filerna som ska skrivas ut enligt anvisningarna i tjänsten.
 7. Hämta din utskrift vid den Print-in-City-apparat du valt.

Att spa­ra sin fil på en min­nes­stic­ka

 1. Ladda ned den pdf-fil du vill spara genom att klicka på Download.
 2. För in din minnessticka i datorns USB-port. En del av kioskdatorerna är utrustade med USB-förlängningskablar (Kajsahuset) och i vissa datorer finns USB-portarna på vänstra sidan av skärmen (Mejlans, Gumtäkt, Vik).
 3. Öppna filhanteraren (File Manager). 
 4. Öppna mappen Downloads.
 5. Kontrollera att din minnessticka syns i Places-listan till vänster.
 6. Klicka på din fil, dra den till namnet på din minnessticka och släpp. Filen sparas på minnesstickan.
 7. Efter att du har sparat din fil kan du klicka på ikonen bredvid namnet på minnesstickan för att ta ut den på ett säkert sätt.