Individuella arrangemang på biblioteket

Behöver du hjälp med att använda biblioteket på grund av en funktionsnedsättning, sjukdom eller annan särskild anledning? Kontakta biblioteket för att avtala om individuella arrangemang.
Vad kan bibliotekets individuella arrangemang vara?

Om du behöver stöd med att använda bibliotekets tjänster på grund av funktionsnedsättning kan individuella arrangemang hjälpa dig. Funktionsnedsättning kan vara exempelvis fysiska skador eller inlärningssvårigheter.  

Du kan registrera dig som kund av individuella arrangemang på Helsingfors universitets biblioteket. och behöver hjälp med att använda bibliotekets lokaler, samlingar eller tjänster på grund av något funktionshinder.  

Som kund med individuella arrangemang kan du få:  

  • hjälp av bibliotekspersonalen med att registrera dig som kund hos biblioteket Celia.

  • förlängd lånetid för kursböcker. 

  • ett grupparbetsrum för eget behov (högst 2 timmar / person / dag).

  • hjälp av bibliotekspersonalen med att hämta böcker från hyllorna. 

  • böcker levererade hem via post.

  • individuell handledning i arbetet med din kandidatavhandling eller pro gradu-avhandling. 

Om du anser att du på grund av något funktionshinder behöver stöd för att bättre kunna använda bibliotekets tjänster kan du fråga bibliotekets kundtjänst om specialtjänsterna. Du kan kontakta kundtjänsten med en responsblankett, per telefon eller genom att besöka informationsdisken vid någon av bibliotekets enheter. 

Du behöver inte ha en skriftlig rekommendation från universitetet för att göra individuella arrangemang för biblioteksanvändning. 

Informationen om vilka specialtjänster ni kommit överens om antecknas i dina kunduppgifter i Helka. Anteckningen syns endast för personalen i bibliotekets kundtjänst. 

Individuella arrangemang och till­gäng­lig­het
Stöd i informationssökning för annorlunda inlärningssätt

Biblioteket erbjuder särskilt stöd för de av Helsingfors universitets studerande som på grund av inlärningssvårigheter eller någon annan anledning behöver hjälp med att hitta informationskällor. Särskilt stöd kan till exempel vara individuell handledning (1 timme) i informationssökning för att främja studieframgången. 

  • Kontakta biblioteket för att få särskilt stöd. Berätta vad du behöver handledning i och föreslå tider som passar dig. 

  • Bibliotekets expert kontaktar dig och ber vid behov om mer information.

Hellre lyssna än läsa? Registrera dig som Celia-kund!

Är det svårt för dig att läsa boken på grund av läshinder, sjukdomen, handikapp eller andra orsaker? Vid Helsingfors universitets bibliotek kan du bli kund hos Tillgänglighetsbiblioteket Celia.  

Du kan registrera som Celia-kund dig vid Helsingfors universitets bibliotekets kundtjänst:  

  1. Kontakta bibliotekets kundtjänst, som hjälper dig att registrera dig som Celia-kund.    

  1. Kom ihåg att ta med ett giltigt ID-kort.   

Kolla in tillgänglighetsbiblioteket Celias tjänster för högskolestuderande.  

Celias tjänster är avsedda för biblioteksanvändare med lässvårigheter. Du behöver inte dokumentera att du har en läsnedsättning.