Gör en reservation eller en magasinbeställning

Du kan göra reservationer på allt biblioteksmaterial i databasen Helka. Det går att reservera såväl utlånat material som publikationer som finns på plats i biblioteket. Kursböcker kan enbart reserveras om alla exemplar är utlånade.

Det kostar inget att göra reservationer, men en avgift tas ut för reservationer som inte avhämtas.
 1. Sök fram materialet i Helkadatabasen och logga in.
  1. Studenter och personal vid Helsingfors universitet loggar in med sina användarnamn.
  2. Andra kunder loggar in med sin e-postadress. Helka skickar en inloggningslänk till den e-postadress som finns bland dina kunduppgifter.
 2. Välj det avhämtningsställe där du vill hämta materialet. För varje publikation anges i Helka enbart de alternativ där materialet kan avhämtas.
 3. Du kan kontrollera i dina kunduppgifter i Helka när materialet är redo för avhämtning. Du får också ett avhämtningsmeddelande per e-post när materialet kan avhämtas.
 4. I meddelandet finns en reservationskod som du behöver när du hämtar materialet. Koden visas inte i Helka.
 5. Du hämtar materialet själv på hyllan för reserverade böcker. Materialet står på hyllan uppställt efter reservationskoden. Reserverat material kan enbart lånas med det kort som använts för reservationen.
 6. Standard material med en lånetid på 14 dagar eller 28 dagar väntar på reservationshyllan i 5 arbetsdagar. Läsesalslån, material från det slutna magasinet och fjärrlån behålls reserverade i 20 arbetsdagar. Om biblioteket är stängt under helgdagar blir avhämtningstiderna längre än normalt.

Kursböcker kan enbart reserveras om alla exemplar är utlånade.

Helsingfors universitets personal kan reservera böcker (exkl. kursböcker) och artiklar ur periodiska publikationer för leverans till arbetsbordet. För att en reservering ska lyckas måste kunden ha uppgett en helsinki.fi-adress i Helka och höra till kundgruppen HU Personal.

Öppna e-postmeddelandet du har fått från Helka.

 1. Kontrollera sista avhämtningsdag i meddelandet. Avhämtningsdagarna är markerade med gröna lappar på reservationshyllan. Gå till den sista avhämtningsdagen som nämns i e-postmeddelandet.
 2. Reservationerna är i alfabetisk ordning enligt den första bokstaven i ditt reservations-ID. Kontrollera ditt reservations-ID i e-postmeddelandet. Ditt reservations-ID är personligt och förblir detsamma i alla dina reservationer.
 3. Kom ihåg att låna böckerna i en utlåningsautomat innan du lämnar biblioteket.

Du kan låna en reserverad bok endast med samma kort som du reserverat den med.

Standard material med en lånetid på 14 dagar eller 28 dagar väntar på reservationshyllan i 5 arbetsdagar. Om biblioteket är stängt under helgdagar blir avhämtningstiderna längre än normalt.

Vi uppbär en avgift på 3 € för reservationer som inte avhämtas. Om du inte behöver boken du reserverat, annullera reservationen i din kundinformation i Helka.

Du kan avgiftsfritt även göra reservationer på material i någon av samlingarna i det slutna magasinet (t.ex. examensarbeten, studentnationssamlingen).

Merparten av böckerna i magasinet kan fås som hemlån. Examensarbeten och gamla och sällsynta böcker eller tidskrifter i samma samlingar fås inte som hemlån, men de kan beställas fram som läsesalslån.

Beställningen görs på samma sätt som vanliga reservationer.

 1. Sök upp det material du vill låna i Helka och logga in.
  • Studenter och personal vid Helsingfors universitet loggar in med sina användarnamn.
  • Andra kunder med sin e-postadress. Helka skickar en inloggningslänk till den e-postadress som finns bland dina kunduppgifter.
 2. Välj det avhämtningsställe där du vill hämta materialet. För varje publikation anges i Helka enbart de alternativ där materialet kan avhämtas.
  • Om material från det slutna magasinet fås som hemlån, kan du välja vilket som helst av bibliotekets serviceställen som avhämtningsställe.
  • Om materialet inte får lånas hem (t.ex. examensarbeten, periodiska publikationer och sällsynta böcker) är avhämtningsstället alltid det bibliotek där samlingen finns.
 3. Du kan kontrollera i dina kunduppgifter i Helka när materialet är redo för avhämtning. Du får också ett avhämtningsmeddelande per e-post när materialet kan avhämtas.

Läsesalslån och material från det slutna magasinet behålls reserverade i 20 arbetsdagar. Om biblioteket är stängt under helgdagar blir avhämtningstiderna längre än normalt.

Logga in i Helka
 1. Välj alternativet ”Inloggning Helsingfors universitet”
 2. Du hittar dina lån, reservationer och avgifter i dina kunduppgifter.
 3. Under Mina sidor hittar du dina kontaktuppgifter och där kan du också välja en PIN-kod, som du behöver för att låna i automaten.
 4. Uppdatera inte dina kontaktuppgifter i Helka, vi får dem direkt från Helsingfors universitets system. Om dina uppgifter förändras så räcker det att du anmäler förändringen dit (Sisu/SapHR)

Du måste meddela din e-postadress till biblioteket för att kunna logga in till Helka.

 1. Välj alternativet ”Logga in med e-post”.
 2. Helka skickar en länk till din e-post. Genom att klicka på länken kan du logga in i Helka. Länken fungerar en begränsad tid.
 3. Du hittar dina lån, reservationer och avgifter i dina kunduppgifter.
 4. Under Mina sidor hittar du dina kontaktuppgifter och där kan du också välja en PIN-kod, som du behöver för att låna i automaten. Om dina uppgifter ändras så kan du uppdatera dem genom att klicka på ”Redigera”.

Om du inte har en e-post­a­dress i sy­ste­met kan du inte 

 • logga in till dina kunduppgifter i Helka 
 • se förfallodagar i Helka
 • få påminnelse om förfallodagar eller meddelande då reservationer kan avhämtas
 • förnya dina Helkalån själv online 
 • göra reservationer själv  
 • betala avgifter online.

Helka är Helkabibliotekens gemensamma bibliotekskatalog och lånesystem. Helkabiblioteken är Helsingfors universitets bibliotek och fem andra bibliotek (Institutet för de inhemska språken, Museiverkets bibliotek, Finska litteratursällskapet (SKS), Työväenliikkeen kirjasto och Baltia-kirjasto).

Du förbinder dig till att följa alla Helkabibliotekens användarregler då du skaffar ett bibliotekskort.

 • Dina kunduppgifter sparas också i Helkas kundregister.
 • Du kan kontrollera dina kunduppgifter i din Helkaprofil.

Via Helka-systemets kundregister får du all information per e-post, till exempel

 • förfallodagspåminnelse, meddelande om anlända reservationer och uppmaning att återlämna försenade lån.
 • Helka skickar inte längre någon papperspost.

Som kund är du själv ansvarig för att dina kunduppgifter hålls uppdaterade.

 • Om du är Helsingfors universitets studerande eller personal uppdateras dina kontaktuppgifter via Helsingfors universitets interna system, så meddela eventuella förändringar dit.
 • Utomstående användare ska uppdatera sin kontaktinformation direkt i Helka.