Bibliotekskort och lånerätt

Helkakortet är Helsingfors universitets bibliotekskort och du behöver det för att låna tryckt material från Helkabiblioteken.
Helkakortet

Helkakortet är Helsingfors universitets bibliotekskort och kan endast användas i Helkabiblioteken. Till Helkabiblioteken hör förutom Helsingfors universitets bibliotek Institutet för de inhemska språken, Museiverkets bibliotek, Finska litteratursällskapet (SKS), Työväenliikkeen kirjasto och Baltia-kirjasto.

Personer som fyllt 15 år, har ett giltigt identitetsbevis med bild och en gatuadress i Finland kan få Helkakortet.

Helsingfors universitets studerande och forskare (också besökare) utgör ett undantag till detta och har möjlighet att få bibliotekskortet även om de ovanstående kriterierna inte uppfylls.

Bibliotekskortet är personligt och som dess innehavare förbinder du dig till att följa bibliotekets användarregler. Meddela något av Helkabiblioteken omedelbart om ditt kort försvinner. För kort som ersätter ett försvunnet kort uppbärs en avgift.

Om du behöver hjälp till exempel på grund av något funktionshinder kan du be om en anteckning om rätt till specialtjänster.

Hur får jag ett bibliotekskort?

Helkakortet från Studietjänsten

Studerande vid Helsinginfors universitet kan skaffa ett digitalt Helka-bibliotekskort via Studietjänsten. Om du laddar ner ett digitalt kort, behöver du inte ett fysiskt kort att låna bibliotekets tryckt material.

 1. Logga in i Studietjänsten med ditt Helsingfors universitets användarnamn och lösenord. Efter att ha loggat in kommer du att se ikonen Helkakortet i övre högra hörnet. I mobilversionen hittar du Helkakortet vid menyknappen.
 2. Tjänsten ledsagar dig att först logga in i Helkadatabasen för att aktivera din kundinformation. Efter att ha gjort detta kan du direkt ladda ditt Helkakort i Studietjänsten.
 3. Lägg till en PIN-kod och tryck på Spara. Ditt Helkakort kan användas genast.

När du har ett Helkakort kan du reservera böcker, förnya lån och vid behov också betala förseningsavgifter i Helkadatabasen. Ditt bibliotekskort kommer också att vara digitalt tillgängligt i Helka.

Universitetsmedlemmar behöver inte meddela förändrade kontaktuppgifter till biblioteket, utan uppgifterna kommer automatiskt från universitetets system (stu­den­ter: Sisu, personal: SAP).

Fysiskt Helkakort från bibliotekets kundservice

 1. Aktivera din kundinformation i Helka-databasen genom att logga in med ditt Helsingfors universitets användarnamn.
 2. Bibliotekskortet kan hämtas från bibliotekets kundservice efter aktiveringen. Du kan hämta ditt kort från valfri Helsingfors universitetsbiblioteksenhet under kundservicetimmarna. Kom ihåg att ta med ett officiellt ID-kort.
 3. Kom ihåg att ställa in en PIN-kod i din kundinformation i Helka.  Du behöver den på bibliotekets utlåningsautomat.

När du har ett Helkakort kan du reservera böcker, förnya lån och vid behov också betala förseningsavgifter i Helkadatabasen. Ditt bibliotekskort kommer också att vara digitalt tillgängligt i Helka. Du kan använda det digitala kortet vid utlåningsautomaterna istället för ett fysiskt kort.

Universitetsmedlemmar behöver inte meddela förändrade kontaktuppgifter till biblioteket, utan uppgifterna kommer automatiskt från universitetets system (stu­den­ter: Sisu, personal: SAP).

 1. Skaffa ett Helka-bibliotekskort med e-blanketten. Först behöver du bara ange din e-postadress. Helka skickar sedan en länk till din e-post, som du kan klicka på för att fylla i den information som krävs för bibliotekskortet.
 2. När du har fått välkomstmeddelandet från Helkadatabasen är ditt Helkakort klart för upphämtning. Du kan hämta ditt kort från valfri Helsingfors universitetsbiblioteksenhet under kundtjänstens öppettider. Kom ihåg att ta med ett officiellt ID-kort.
 3. När du har ett Helkakort kan du reservera böcker, förnya lån, uppdatera dina kunduppgifter i Helkadatabasen och vid behov också betala förseningsavgifter.
 4. För att använda bibliotekets utlåningsautomat behöver du en PIN-kod, som du måste ställa in på ditt kundkonto i Helka-databasen. Du måste meddela din e-postadress till biblioteket för att kunna logga in till Helka.
 5. Ditt bibliotekskort kommer också att vara digitalt tillgängligt i Helka. Du kan använda det digitala kortet vid utlåningsautomaterna istället för ett fysiskt kort.
Logga in i Helka
 1. Välj alternativet ”Inloggning Helsingfors universitet”
 2. Du hittar dina lån, reservationer och avgifter i dina kunduppgifter.
 3. Under Mina sidor hittar du dina kontaktuppgifter och där kan du också välja en PIN-kod, som du behöver för att låna i automaten.
 4. Uppdatera inte dina kontaktuppgifter i Helka, vi får dem direkt från Helsingfors universitets system. Om dina uppgifter förändras så räcker det att du anmäler förändringen dit (Sisu/SapHR)

Du måste meddela din e-postadress till biblioteket för att kunna logga in till Helka.

 1. Välj alternativet ”Logga in med e-post”.
 2. Helka skickar en länk till din e-post. Genom att klicka på länken kan du logga in i Helka. Länken fungerar en begränsad tid.
 3. Du hittar dina lån, reservationer och avgifter i dina kunduppgifter.
 4. Under Mina sidor hittar du dina kontaktuppgifter och där kan du också välja en PIN-kod, som du behöver för att låna i automaten. Om dina uppgifter ändras så kan du uppdatera dem genom att klicka på ”Redigera”.

Om du inte har en e-post­a­dress i sy­ste­met kan du inte 

 • logga in till dina kunduppgifter i Helka 
 • se förfallodagar i Helka
 • få påminnelse om förfallodagar eller meddelande då reservationer kan avhämtas
 • förnya dina Helkalån själv online 
 • göra reservationer själv  
 • betala avgifter online.

Helka är Helkabibliotekens gemensamma bibliotekskatalog och lånesystem. Helkabiblioteken är Helsingfors universitets bibliotek och fem andra bibliotek (Institutet för de inhemska språken, Museiverkets bibliotek, Finska litteratursällskapet (SKS), Työväenliikkeen kirjasto och Baltia-kirjasto).

Du förbinder dig till att följa alla Helkabibliotekens användarregler då du skaffar ett bibliotekskort.

 • Dina kunduppgifter sparas också i Helkas kundregister.
 • Du kan kontrollera dina kunduppgifter i din Helkaprofil.

Via Helka-systemets kundregister får du all information per e-post, till exempel

 • förfallodagspåminnelse, meddelande om anlända reservationer och uppmaning att återlämna försenade lån.
 • Helka skickar inte längre någon papperspost.

Som kund är du själv ansvarig för att dina kunduppgifter hålls uppdaterade.

 • Om du är Helsingfors universitets studerande eller personal uppdateras dina kontaktuppgifter via Helsingfors universitets interna system, så meddela eventuella förändringar dit.
 • Utomstående användare ska uppdatera sin kontaktinformation direkt i Helka.