Återlämna lån

Material från Helsingfors universitets bibliotek kan du lämna tillbaka på alla bibliotekets enheter. Material från de andra Helkabiblioteken eller Nationalbiblioteket kan du dock inte lämna tillbaka på universitetets bibliotek.
Så här gör du

Lämna tillbaka material du lånat med bibliotekets återlämningsautomat.

Material från Helsingfors universitets bibliotek kan du lämna tillbaka på alla bibliotekets enheter. Material från de andra Helkabiblioteken eller Nationalbiblioteket kan du dock inte lämna tillbaka på universitetets bibliotek.

Hur lång lånetid en bok har beror på vilken samling den hör till. Kontrollera när dina lån ska återlämnas i Helka. Lånetiderna hittar du på bibliotekets webbplats:

Åter­läm­ning då bib­li­o­te­ket är stängt

Återlämningsfack

Med hjälp av återlämningsfack kan du lämna tillbaka böcker också när biblioteket inte är öppet. Du kan använda återlämningsfacket för att lämna tillbaka material från alla Helsingfors universitets biblioteks enheter.

Till vänster om huvudbibliotekets huvudingång (Fabiansgatan 30) finns ett återlämningsfack som man kan öppna med sitt bibliotekskort när biblioteket är stängt. Som återlämningsdag registreras nästa öppetdag. Om återlämningsfacket inte fungerar korrekt, kan du alltid returnera böcker till återlämningsfacket i Gumtäkt.

Campusbiblioteket i Gumtäkts återlämningsfack finns till höger om Physicums (Gustaf Hällströms gata 2) huvudingång bredvid den grå sidodörren. Som återlämningsdag registreras nästa öppetdag.

campusbiblioteket i Mejlans är det inte möjligt att återlämna lån då biblioteket är stängt. Du kan endast återlämna material medan Terkko Health Hub har öppet. Återlämningsfacket finns i byggnadens entréhall, till vänster om huvudingången (Haartmansgatan 4). Om materialet återlämnas i återlämningsfacket efter kl. 17, registreras nästa öppetdag som återlämningsdag. Observera att på campusbibliotekets lokaler på andra våningen i Terkko kan du returnera dina lån med en återlämningsautomat och lånen registreras som returnerade omedelbart.

Återlämning per post

Du kan på eget ansvar återlämna en bok per post. Låntagaren ansvarar för det lånade materialet tills det når biblioteket.

Använd bibliotekets PB-nummer när du skickar böcker per post.

Helsingfors universitets bibliotek
Kajsahuset
PB 53 (Fabiansgatan 30)
00014 Helsingfors universitet

Telefonnummer: +358 50 4150491

För­se­nings­av­gif­ter

Förseningsavgiften ansamlas i högst 14 dagar, sen förlorar du din lånerätt.

Förseningsavgifterna börjar ansamlas dagen efter förfallodagen. Avgifterna visas i din Helkaprofil.

Du kan betala avgifterna när du har förnyat eller återlämnat de försenade böckerna.

Av Helsingfors universitets personal tas inga förseningsavgifter ut för forskningslitteratur som lånats efter augusti 2013. För kursböcker måste även personalen betala förseningsavgifter.