Policyverksamhet

Forskare vid CoastClim undersöker om ostörda kustekosystem kan motverka klimatförändringarna. CoastClim är ett strategiskt partnerskap mellan Helsingfors universitet och Stockholms universitet. Vi tar fram kunskap som gör det möjligt för förvaltningen att hitta lösningar för att skydda våra kustnära havsmiljöer så att de kan fungera som effektiva kolsänkor i framtiden.
Policy briefs i samarbete med Stockholms universitets Östersjöcentrum

Policy briefs är kortfattade sammanställningar av aktuell vetenskaplig kunskap, med kommentarer till viktiga händelser och användbara rekommendationer. Policy briefs är tänkta att underlätta till exempel en politikers engagemang i Österjöfrågorna.

Tvärminne zoologiska station har ett strategiskt samarbete med Stockholms universitets Östersjöcentrum, och policysammanfattningar om den aktuella forskningen publiceras i samarbete.

Policy briefs och faktablad innehåller vetenskapligt baserad information till beslutsfattare. Tveka inte att kontakta oss om du vill ha ett tryckt exemplar av någon av publikationerna!

 

Policy brief: Ostörda kustekosystem avgörande för att motverka klimatförändringar

Havets kustzoner är några av jordens mest effektiva områden när det gäller att binda kol från atmosfären. Tar vi hand om dem på rätt sätt, är dessa ekosystem viktiga hörnstenar i att motverka klimatförändringar. Om de överexploateras eller förstörs, släpper de istället ifrån sig stora mängder växthusgaser och förstärker den globala uppvärmningen. Snabba åtgärder krävs för att bevara och återställa Östersjöns kustmiljöer så att de kan kan motverka klimatförändringar - och inte bidra till dem.

Webinar: Baltic Breakfast at Baltic Sea Centre 25.8.2021