CoastClim på randen till ny kunskap med stöd av Ehrnrooth-stiftelserna

Magnus Ehrnrooths stiftelse donerar 600 000 euro till forskningscentret CoastClim och möjliggör därmed uppbyggnaden av den infrastruktur som krävs för en nyskapande tvärvetenskapliga forskningsansats kring klimatfrågan.

– Just nu befinner vi oss i ett kritiskt skede där vi mycket konkret accelererar vår forskning över disciplinära gränser, beskriver Alf Norkko, professor i Östersjöforskning vid Helsingfors universitet, dagsläget vid forskningscentret CoastClim beläget vid Tvärminne zoologiska station.Magnus Ehrnrooths stiftelse fattade nyligen beslut om att bevilja 600 000 euro till forskningscentret CoastClim. Detta bidrag utgör ett fundament för den infrastruktur som krävs för en interdisciplinär ansats och nyskapade forskning.  

– För denna nya tvärvetenskapliga forskning krävs dyr och avancerad instrumentering som det är svårt att hitta finansiering för. Vi är extremt tacksamma för att Magnus Ehrnrooths stiftelse har sett betydelsen av detta och valt att stöda CoastClim, konstaterar Alf Norkko.Den övergripande visionen för CoastClim är att skapa ett nytt centrum för kustekosystem- och klimatforskning där havsforskare och atmosfärsforskare helt integrerat samarbetar för att försöka förstå kopplingarna mellan kustzonens biodiversitet och klimatförändringen. – Den helhet av olika mätinstrument vi bygger upp kommer till exempel att göra kontinuerliga basmätningar så som koncentrationerna av växthusgaserna metan och koldioxid, samt bildningen/formationen av aerosoler i det kustnära ekosystemet, både i vattnet och i luften, berättar Alf Norkko.Unik satsningMagnus Ehrnrooths stiftelse beviljar årligen stipendier åt forskare inom matematik, fysik, astronomi, kemi och medicinsk kemi. Stiftelsen är en av de mest betydande stiftelser som understöder forskningen inom dessa områden.Genom detta betydande stöd till CoastClim har Magnus Ehrnrooths stiftelse valt att ta ett steg i riktning mot forskning kring klimatfrågor och ser att den tvärvetenskapliga ansatsen direkt berör flera naturvetenskapliga områden som stiftelsen primärt understöder. – Det här är en unik satsning från vår sida. Det finns flera orsaker till att vi valde att rikta betydande medel till CoastClim, konstaterar Mikael Swanljung, ordförande för Magnus Ehrnrooths stiftelse.– Den tvärvetenskapliga forskningen faller väl in i vårt verksamhetsområde. Forskningsfrågorna ligger i tiden och är viktiga; vi vill bidra till att öka förståelsen för havens roll och eventuella förmåga att fungera som kolsänka i klimatfrågan, säger Swanljung.Interdisciplinär forskning täcker kunskapsluckaNu ser forskarna äntligen de första genuina resultaten av denna interdisciplinära forskning. Uppbyggnadsarbetet har pågått i drygt ett års tid och nu jobbar atmosfärsforskare och marinbiologer sida vid sida med att lösa en gemensam frågeställning.–  Vi talar om en spännande och banbrytande forskning som integrerar atmosfärsforskning med det marina fältet och då är det naturligtvis en förutsättning att vi ska kunna mäta processerna, säger professor Markku Kulmala som leder Centret för Atmosfärvetenskaper (INAR) vid Helsingfors universitet.Inom CoastCIim förenas forskning inom marinekologi och havets biodiversitet med biogeokemi- och atmosfärsforskning på ett sätt som inte gjorts förut i Östersjöområdet eller globalt. Sammanlagt arbetar cirka 60 forskare och teknisk personal på båda sidor om Östersjön, vid Helsingfors universitet och vid Stockholms universitet, för att få mer kunskap om hur kustmiljöerna i havet samverkar med atmosfären och vad det betyder för klimatet.Ehrnrooth-stiftelserna har totalt beviljat CoastClim forskningscentret 1,2 miljoner euro. Utöver den aktuella donationen på 600 000 euro av Magnus Ehrnrooths stiftelse har Ella och Georg Ehrnrooths stiftelse tidigare donerat 450 000 euro och Louise och Göran Ehrnrooths stiftelse 150 000 euro till forskningen.