Bergsrådet Ole Johansson blir hedersdoktor vid Helsingfors universitet

Ett långsiktigt personligt engagemang för hållbarhetsfrågor samt för universitetets roll i samhället. Ole Johansson understryker vikten av ett bestående synsätt och ser sig själv i rollen som katalysator och garant för att skapa ett bredare stöd för hållbarhetsforskningen.

Bergsrådet Ole Johansson har efter en framstående karriär inom det finländska näringslivet tagit en aktiv roll inom samhälls- och kultursektorn samt agerat som förespråkare av högre utbildning och stödjare av forskning i hållbarhet.

Under sin karriär inom näringslivet har Johansson bland annat fungerat som koncernchef för Wärtsilä, vice ordförande för Konecranes samt styrelseordförande för Outokumpu och Aker Arctic Technology.

Johansson har engagerat sig i Helsingfors universitets verksamhet i flera olika sammanhang. Framför allt har han medverkat till att skapa ett mera långsiktigt strategiskt stöd för tvärvetenskaplig grundforskning och etableringen av forskningscentret CoastClim, som förenar experter i marinekologi, biogeokemi och atmosfärforskning för ökad kunskap om biologisk mångfald och klimatförändringen.

Ett starkt personligt engagemang

I motiveringen till promoveringen konstateras att Johanssons största insats för hållbarhetsfrågor vid Helsingfors universitet kommer genom hans ordförandeskap i Walter och Andrée de Nottbecks Stiftelse som stöder Östersjöforskning vid Tvärminne Zoologiska Station.

Johansson har agerat styrelseordförande för stiftelsen sedan år 2017 och aktivt infört ett mera långsiktigt strategiskt stöd som omfattar professurer, tidsbundna forskartjänster och doktorandkollegier.

– När jag blev ombedd att delta i stiftelsens verksamhet visste jag inte särskilt mycket om verksamheten i Tvärminne. Det har i och för sig aldrig varit främmande för mig att bidra på frivillig basis i samhället, men det här blev helt enkelt så otroligt intressant, konstaterar Ole Johansson om sitt personliga engagemang i hållbarhetsfrågor.

Han vill lyfta fram skillnaderna mellan näringslivet och forskningsvärlden vad gäller förväntan på snabba resultat.

– Det har varit en resa för mig att upptäcka den långsiktiga forskningens betydelse och att man inom grundforskningen inte kan förvänta sig resultat med en gång. Det är något helt annat än den actionrelaterade värld jag varit van vid inom näringslivet, säger Ole Johansson och betonar betydelsen av tålamod i samarbetet.

En garant för långsiktighet

Ole Johansson har haft en betydande roll i genererandet av stöd från näringslivet till forskning vid Helsingfors universitet. Forskningen inom ramen för CoastClim är både tvärvetenskaplig och gränsöverskridande i samarbete med Stockholms universitet.

Han beskriver själv sin insats som en garant för långsiktighet.

– Jag ser att vi fungerar som en katalysator. Nottbeckstiftelsen är absolut inte den enda eller den största finansiären av CoastClim, men jag ser vårt bidrag som en garant för långsiktighet. Vårt frö har lockat till sig andra finansiärer och på så sätt mångfaldigat finansieringen, säger Johansson.

Det faktum att den offentliga forskningsfinansieringen inte hållit jämna steg med behovet i samhället ser Johansson som beklagligt. Privata aktörer har fått träda in men skall inte ersätta en offentlig finansiering.

– Jag anser att det är viktigt med en tillräcklig offentlig finansieringsgrund. Partnerskap i sig är bra och det behövs en öppen dialog mellan universitet och privata aktörer, betonar Johansson.

Vilken förändring förväntar sig Ole Johansson i samhället som ett resultat av det stöd som genereras forskningen till godo?

– Vi har redan sett resultat i form av vetenskapliga artiklar som väckt genklang globalt. Vad mera kan vi begära, konstaterar Ole Johansson.

 

Ole Johansson promoveras till hedersdoktor den 26 maj i universitetets solennitetssal vid filosofiska fakultetens magister- och doktorspromotion, som i år ordnas för 100:e gången. Den första promotionen firades 1643.

Titeln hedersdoktor är universitetets högsta utmärkelse. Hedersdoktorer utses för att hedra individer som gjort betydelsefulla insatser för samhället och främjat verksamheten vid Helsingfors universitet.