Naturskyddsområdet

Området kring Tvärminne zoologiska station är ett naturskyddsområde, vilket inkluderar havet och havsbottnen, där man endast får röra sig i forsknings- och undervisningssyfte.

Området runt Tvärminne zoologiska stationsområde är skyddat som naturskyddsområde, vilket inkluderar havet och havsbottnen. I detta område är endast tillåtet att idka verksamhet med anknytning till forskning och utbildning. 

  • Ett specialtillstånd krävs för provtagning i området.
  • Under hela året är det förbjudet att röra sig utanför officiella farleder samt att gå iland på öar.
  • Fiske är inte tillåtet.
  • Det är endast tillåtet att besöka öar i forskningssyfte. Öar som är avsedda för häckning bör undvikas under fåglarnas häckningssäsong.

Undvik att röra dig utanför märkta leder och respektera områden som tillhör stationens grannar. Det finns flera naturreservat i närheten av TZS (t.ex. Ekenäs skärgårds nationalpark, Henriksbergs naturreservat, Sandö träsk) där det finns begränsningar. Om du planerar forskning på privat mark eller vatten måste du ha tillstånd av markägaren. 

Kontakta alltid stationens forskningskoordinator om du planerar besöka öarna för forskningsverksamhet eller om du behöver ett tillstånd.