Allmän info och kontakt

Allmän info om stationen och kontaktuppgifter till oss som jobbar vid Tvärminne zoologiska station.
Reception

Öppet vardagar 9-15

J.A. Palméns väg 260

10900 HANGÖ

tel. +358 (0)2941 28090

tvarminne-zool (at) helsinki.fi

Restaurangen

Vardagar: frukost 8:00 - 9:00, lunch 11:30 - 13:00, middag 17:00 - 18:00

Notera att middag serveras endast på förhandsbeställning, vänligen kontakta reception för mera info!

Veckoslut: Matservering för grupper enligt förhandsbeställning, vänligen kontakta reception för mera info!

Allmän bastu (för dem som övernattar på stationen)

Onsdag: herrar 18:00 - 20:00, damer 20:00 - 22:00

Lördag: damer 18:00 - 20:00, herrar 20:00 - 22:00

KONTAKT
Di­rek­tör och pro­fes­sor

De biologiska forskningsstationernas (Tvärminne, Lammi, Kilpisjärvi) gemensamma direktör är Jouni Heiskanen. Tvärminnes lokala chef är Joanna Norkko och vetenskapliga ledare professorn i Östersjöforskning Alf Norkko.

La­bo­ra­to­ri­e­tjäns­ter

Jaana Koistinen är stationens laboratoriechef. Hon ansvarar för stationens laboratorieutrymmen, -utrustning och -tjänster.

Akva­ri­eut­rym­men, na­tur­skydds­om­rå­det, till­stånd

Stationens forskningskoordinatorer Laura Kauppi och Joanna Norkko ansvarar för akvarieutrymmen, naturskyddsområdet, samt de tillstånd som krävs för fältarbete och försöksdjursverksamhet.

Bå­tar, dyk­ning, prov­tag­nings­ut­rust­ning, mik­ro­skop

Stationens tekniker ansvarar för båtar, båttillstånd, provtagningsutrustning samt annan utrustning.

Båtar och tillverkning av forskningsutrustning: övertekniker Göran Lundberg, befälhavare på R/V Augusta.

Båtar och provtagningsutrustning: forskningstekniker Jostein Solbakken.

Mikroskop, provtagningsutrustning: forskningskoordinator Laura Kauppi.

Dykning: koordinatorn för forskningsdykarakademin Edward Stockdale.

Grupp- och se­mi­na­rie­bok­ning­ar

Servicekoordinator Mariella Holstein-Myllyoja ansvarar för seminariebokningarna.

Vetenskapsfostrare Ilse Klockars  ansvarar för skolgrupper etc.

Kök, städ­ning, fas­tig­hets­sköt­sel
  • Fastighetsskötsel, Tapio Rautalin: +358 (0)29 412 8113
  • Städning, Kaisu Koskenmäki +358 (0)50 318 5056
  • Städning, Kanyanat Kärkkäinen, +358 (0)50 479 0710
Forskare

Magnus Lindström, forskare, magnus.lindstrom@helsinki.fi, +358 (0)40 841 5052

 

Doktorander