Länkar
Länkar

Lagstiftning

Stöd för djurens välbefinnande

A-Producenternas projekt Vapaaporsituksella Parempaa Hyvinvointia (Bättre välfärd med fri grisning)

Webbplatsen Free Farrowing 

  • Mycket information om fri grisning på engelska. Gjord av brittiska forskare.

Video om lutande grind som gjordes i projektet