Aktivitetsobjekts för svin

Under åren 2012–2013 genomfördes på tre finländska gårdar ett forskningsprojekt om nya aktivitetsobjektsinnovationer på svingårdar under rubriken ”Uusia virikeinnovaatioita sikaloille” (Nya aktivitetsinnovationer för svingårdar).

Forskningsprojektet testade vilken effekt olika material har på svans- och öronbitning samt andra problem och hur väl materialen möjliggör naturligt beteende.

Dessutom utvecklades olika aktivitetsföremål, som producenterna eller deras personal själva kan tillverka i svinstallen. Huvudmålet var att optimera förhållandet mellan kostnad och effektivitet samt att föremålen lämpar sig också för golv som helt eller delvis består av spalter.

Dessa sidor sammanfattar forskningsresultaten samt tillverknings- och bruksanvisning för de aktivitetsobjekt som visade sig ha bästa effekt. Vi hoppas att de skall vara till nytta för svinproducenter, rådgivare och andra aktörer inom svinhushållning.

Kontaktuppgifter

Mera information om forskningsresultaten ges av forskare Helena Telkänranta & Anna Valros:

 

aktivitetsobjekts