Halm

Även om en del aktivitetsobjekt fungerar ganska väl, är halm fortfarande ett av de bästa aktivitetsmaterial för svin.

Eftersom halmen går att äta, lockar den effektivt till att tugga. Samtidigt får svinen ett nyttigt tillskott av fibrer.

Ren halmen

Halmen måste vara ren. Annars intresserar den  svinen inte.

I boxar med fast golv ger ett skikt av halm på golvet dessutom möjlighet att böka och bygga bo. Halmen ger också bättre komfort genom att göra golvytan mjukare. Under den kalla årstiden fungerar halmen som isolering på ett kallt betonggolv.

I boxar vars golv helt eller delvis består av spaltgolv kan halmens fördelar utnyttjas med användande av en halmhäck eller genom att dagligen för hand sprida en liten mängd halm. I samband med nybyggen eller grundrenovering är system som maskinellt sprider halm också ett beaktansvärt alternativ.

Enligt tidigare forskningsresultat från Finland, är svansbitning mera allmän i boxar vars golv helt eller delvis består av spaltgolv i jämförelse med fasta golv. En av orsakerna står sannolikt att finna i den mängd halm som används.