Sisalrep

Sisalrep, dvs. manillarep, visade sig vara ett väl fungerande aktivitetsobjekt för diande griusar.

Digrisarnas bitande lösgör knappt något alls från repen, så de slits inte och inte kommer det repfibrer bland gödseln.

Svin bet gärna på rep

Mellanuppfödningsgrisar, slaktsvin och gödsvin bet också gärna på rep. Repen slits dock såpass fort av dessa svins användning, att repet inte klarar sig i den ekonomiska jämförelsen. Om rep används för dessa åldersklasser, bör de upphängas på det sättet att den fria ändan i boxen är högst 20 cm lång. Detta minskar risken för att långa avbitna stumpar och fibrer skulle falla genom spaltgolvet och förorsaka problem i utgödslingen.

Rep av hampa lämpar sig också för svin, då det består av naturfibrer. Rep av hampa är dock dyrare, varför det inte testades i denna undersökning.

För diande grisar är rep av diametern 1 cm lämpligt. Repen upphängs i mellangården både vid liggområdet och vid spaltgolvet. Repen i liggområdet kan med fördel nå ända ned till golvet, varvid grisarna kan använda dem likt bomaterial då de lägger sig. Vid spalten fästs kortare rep, så att ändan hänger ca 10 cm ovanför golvet, varvid de hålls rena.

Alla rep fästs på minst 40 cm avstånd från boxens hörn, eftersom rep i hörn kan få grisarna att se hörnet som avträde. Rätt placerade rep hålls rena.

Det finns flera sätt att fästa repen, så som ett vågrätt rep att fästa dem i så som på bilden eller en lätt metallkedja i dess ställe (2 mm eller 3 mm). Man kan också borra hål i boxens övre kant, varvid repändarna träs genom hålen. Då man slår en knut på den del av repet som är utanför boxen, hålls repet på plats och det är lätt att senare ta bort.

Man kan tvätta repen mellan kullarna och återanvända dem. Av hygieniska skäl rekommenderas dock att repen byts ut till nya mellan kullarna. Om repen är upphängda i en metallkedja, så tvättas denna med trycktvätt på samma sätt som boxen i övrigt.