Övriga material

Tidningspapper används som aktivitetsobjekt i många svinstall.

Materialet är populärt bland svinen, särskilt om man ger tillräckligt många sidor åt gången, så att också andra än de allra starkaste svinen kommer åt att använda av pappret. Tills vidare vet man dock inte tillräckligt mycket om vilka eventuella hälsoeffekter trycksvärtan kan ha för svinens eller konsumenternas hälsa.

Övriga material

Utfodringskedja är ett annat aktivitetsobjekt som allmänt används. I denna undersökning testades endast kedja som var tillverkad uteslutande av metall. Den verkade inte ha större effekt än vanlig kedja. Utfodringskedjor som innehåller delar av plast lämnades utanför denna undersökning, eftersom de är avsevärt dyrare än andra material som testades. Därför uppskattades den ha svårt att uppnå ett tillräckligt bra förhållande mellan kostnad och effekt.

I en del svinstall används tomma plastkanistrar och andra föremål. Den nyaste finländska idén är ishockeypuckar som är fästa på en metallkedja.

Det är skäl att fästa alla föremål på något ställe i boxen. Om de hamnar i ett hörn och blir smutsade av avföring, kan svinen tappa intresset. Av denna orsak är till exempel en boll intressant bara under en kort tid. Svinen tröttnar också på de flesta plast- och metallföremål efter den första veckan, då nyhetens behag har lagt sig.

Användningen av kommersiella aktivitetsföremål begränsas av deras höga pris. Dessutom finns det ganska lite forskningsresultat som skulle visa, att de minskar på svansbitning.