Färskt trä

Enligt undersökningen var färskt trä det bästa aktivitetsobjektet för mellanuppfödning, slaktsvin och gödsvin.

Björk var det populäraste trädslaget för svin, men också andra lövträdsslag var lämpliga.

Färskt trä

Enligt undersökningen var färskt trä det bästa aktivitetsobjektet för mellanuppfödning, slaktsvin och gödsvin. Björk var det populäraste trädslaget för svin, men också andra lövträdsslag var lämpliga.

Lämpliga dimensioner för träbitarna:

                                            diameter        längd

Grisar i mellanuppfödning  4–7 cm          20–50 cm

Slaktsvin                             5–10 cm        40–100 cm

Gödsvin                              ca 10 cm        40–100 cm

Den rekommenderade mängden trä för slaktsvin och gödsvin är minst 20–25 cm/svin. Endast en mängd trä testades för grisar i mellanuppfödning, så för dem kan inga rekommendationer ges för mängden. En grov uppskattning kunde vara 10 cm/gris.

Sättet att fästa trädstammarna påverkar i hög grad hur mycket de intresserar svinen. I undersökningen prövades flera olika lösningar. Allra minst var svinen intresserade av en ställning som var fäst vid boxens räcke, i vilken trädstammen sattes vågrätt och där bara en del av trädet var synligt. Den bästa lösningen visade sig vara följande.

Träbitarna hängs upp i boxarnas väggar med hjälp av kättingar, så att de hänger vågrätt, ovanför golvet på en nivå under trynets höjd. Träbitarna fästs med fördel på området med fast golv.

Varmförzinkad kätting med långa länkar lämpar sig för upphängning: för mellanuppfödningsgrisar 3 mm kedja, för slaksvin och gödsvin 4 mm kedja. För att fästa kedjan behövs bultar, låsmuttrar (vanliga muttrar kan öppna sig vid svinens hantering av leksakerna) och stora brickor som förhindrar att bulten eller muttern slinker genom kedjans länkar. 5 mm bultar lämpar sig för 3 mm kedja och 6 mm bultar lämpar sig för 4 mm kedja.

Slitaget på mellanväggen kan minskas om träbitarna kan fästas så att de hänger fritt från väggen, till exempel genom att fästa den ena kedjan i halmhäcken och den andra i mellanväggen.

Träbitarna tvättas med trycktvätt mellan partierna på samma sätt som boxen i övrigt. Med ovan nämnda dimensionering håller träbitarna i några år. Det kan dock rekommenderas att de byts ut med ett halvt års intervaller. Det förbättrar hygienen. Färskt trä lockar också till att bita i högre grad än träbitar som har varit i boxen i mera än ett halvt år.

Träbitar som är längre än 50 cm fästs med två kedjor. Kedjornas övre ändar fästs då på ett sådant sätt

att kedjorna inte kommer åt att glida ihop.

Om trädstammen fästs med bara en kedja, rekommenderas det att kedjan skall vara lite kortare, så att trädstammen kommer ungefär i höjd med trynet. Då kan kedjan inte vridas runt halsen på svinet. En annan säker lösning är att fästa två trädstammar vid samma kedja, som på bilden: den ena halvvägs i höjd med trynet och den andra nära golvnivån.

För upphängning borras ett hål i träet för kedjan, kedjan träs igenom hålet och fästs med hjälp av bultar, brickor och muttrar. Kedjans övre ända fästs i mellangårdarna.