DOI-nummer

DOI (Digital Object Identifier) är en unik och beständig kodsträng som identifierar ett digitalt objekt eller dokument. DOI-numret möjliggör hänvisningar till dataset och återanvändning av data. Databaser vid Helsingfors universitet som innehåller forskningsdata och deras metadata kan tilldelas ett DOI-nummer.
DataCite DOI

Användning av DOI-nummer möjliggör en precisare uppföljning av datamaterialens användningsgrad och en effektivare användning av andra metrikverktyg.

Tilldelningen av DOI-nummer regleras av International DOI Foundation (IDF) och de registreringsbyråer som IDF bemyndigar. Helsingfors universitet har ingått ett avtal med en sådan registreringsbyrå, DataCite.

DataCite specialiserar sig på DOI-nummer för forskningsdata. DOI-numren lämpar sig för forskningsdata eftersom de har en metadatamodell som är särskilt utformad för ändamålet. Om datamaterialets webbadress ändras ska det ursprungliga DOI-numret länkas till den nya adressen.

Om du vill skaffa ett DOI-nummer för dina forskningsdata eller har frågor om ämnet, kontakta datasupport@helsinki.fi.

 • Datamaterialets (dataset, datamängd, data set) metadata ska finnas på en enskild webbsida (landningssida, landing page) som har en URL-adress.
 • Minimimetadata om datamaterialet lagras i tjänsten DataCite.
 • Webbsidans adress ska vara så permanent som möjligt.
 • Om datasetet raderas ska DOI-numret fortfarande hänvisa till webbsidan, där det anges vad som har hänt med datasetet (en s.k. tombstone page, ”gravstenssida”).
 • I praktiken kräver administrationen av DOI-nummer att datarepositoriet har ett API.

Datamaterialet ska ha åtminstone följande metadata:

 • Identifierare
 • Upphovsperson
 • Rubrik
 • Utgivare
 • Publiceringsår
 • Materialtyp

Tilläggsuppgifter om metadata: https://support.datacite.org/docs/metadata-quality
Metadatamodellen i sin helhet: https://schema.datacite.org/

Datarepositorier som vill ta i bruk DOI-nummer ska kontakta datastödet på datasupport@helsinki.

Datastödet skapar ett DOI-prefix för datarepositoriet. Prefixet är repositoriespecifikt. Datastödet ger repositoriet användarrättigheter till administrationsverktyget. Med verktyget kan man skapa DOI-nummer via applikationsprogrammeringsgränssnitt (API:er). API:er som stöds:

Utgångspunkten är att biblioteket täcker de ekonomiska kostnaderna för DOI-numren. Administrationen av DOI-nummer kostar emellertid, och DataCite tar ut en avgift för dem. I sådana fall där ett enda datarepositorium använder miljontals DOI-nummer per år måste man därför förhandla separat om hur kostnaderna ska täckas.