Forskning med genomslag

Sedan 1640 bedriver Helsingfors universitet forskning vars inverkan syns i Finland och resten av världen. Med hjälp av forskning kan vi lösa problem, förbättra livskvaliteten, producera information som stöder beslutsfattandet och skapa nya innovationer.

Forskningens genomslagskraft föds oftast under en lång tid och genom samarbete med olika aktörer. Nya insikter och tillämpningar grundar sig på tidigare forskning av hög kvalitet.

Läs mera om genomslagskraftig forskning inom olika vetenskapsområden vid vårt universitet. Artikelserien kompletteras efterhand. Du kan läsa mera om forskningsbaserade innovationer också under Helsinki Innovation Services, och följa senaste nytt inom vetenskapen på vår nyhetssida.

#tutkimusvaikuttaa
#impacthelsinki