Doktorsutbildning

Doktoranderna vid Helsingfors universitet forskar under ledning av toppforskare i en internationell forskningsmiljö. I en doktorsexamen ingår utöver forskning också kunskaper i det egna forskningsområdet och vetenskapliga påbyggnadsstudier som stöder den framtida karriären.
Är doktorsstudier för mig?

Doktorsexamen är en lång men givande process. De som har doktorerat vid Helsingfors universitetet är vetenskapliga experter med en mångsidig utbildning och förutsättningar att arbeta med krävande forsknings- och undervisningsuppgifter vid universitet och med sakkunniguppdrag som kräver akademisk expertis i informationssamhället. Om du tänker att ansöka här, börja förbereda dig i god tid och glöm inte att bekanta dig med de olika alternativen för att finansiera doktorandstudier.