Forskningens kvalitet och genomslagskraft bedöms allt oftare genom att räkna och analysera forskarnas hänvisningar till varandras arbeten. Här har vi samlat de mest citerade forskarna inom geovetenskaper och farmakologi vid Helsingfors universitet. Inom de närmaste veckorna kommer vi att publicera presentationer av de mest citerade forskarna inom andra vetenskapsområden vid universitetet. Uppgifterna om forskarna som har höjt universitetets anseende kommer från databaserna Essential Science Indicators och InCites, som båda baserar sig på Thomson Reuters databas Web of Science. Vi har också använt Google Scholar och Elseviers analysdatabas SciVal.