Forskningsetiska organ

De forskningsetiska organen bedömer forskningens integritet vid Helsingfors universitet.

De forskningsetiska organen gör etisk förhandsprövning av forskning.

Etisk förhandsprövning av en studie skyddar dem som deltar i studien och säkerställer forskarnas rättsskydd. Ofta förutsätter även utgivare och finansiärer etisk förhandsprövning.

Utöver förhandsprövning ger organen råd i forskningsetiska frågor och hjälper att lösa forskningsetiska problem.

Läs mer om den etisk förhandsprövning av forskning!

Bekanta dig också med