Donera för världens bästa

Donera för världens bästa
Vi vid Helsingfors universitet söker lösningar som leder till en bättre, mer rättvis framtid. Med tankens kraft förändrar vi attityder, människor och samhället – för världens bästa. För att lyckas behöver vi även din hjälp.
Vi vid Helsingfors universitet söker lösningar som leder till en bättre, mer rättvis framtid. Med tankens kraft förändrar vi attityder, människor och samhället – för världens bästa. För att lyckas behöver vi även din hjälp.

Globala problem löser vi tillsammans

Ur ny kunskap och gränsöverskridande forskning föds lösningar som påverkar hela planetens och mänsklighetens framtid. Syftet med kampanjen För världens bästa är att stärka banbrytande forskning, inspirerande studier och samarbete särskilt kring följande teman: klimat och luftkvalitet, mekanismerna bakom cancer, framtidens lärande och möjligheterna med artificiell intelligens.

Ett bättre klimat

Klimatforskning är nu viktigare än någonsin tidigare. Jordens framtid kan tryggas endast genom att tygla klimatförändringen. För det behöver vi forskningsbaserad kunskap om vad som händer på jordytan, i atmosfären och i hela planetens ekosystem.

Donera

Genom att göra en donation till vetenskapen hjälper du Helsingfors universitet bygga en framtid med hjälp av utbildning och forskning. Du kan donera till ett av kampanjens spetsteman eller till ett forskningsområde du själv väljer för att stödja studier och forskning. Kom med och gör en insats för världens bästa!

För våra donatorer

Helsingfors universitet önskar rikta ett varmt tack till alla sina donatorer och samarbetspartners. Tack vare donationerna kan universitetet även i fortsättningen ta nya initiativ och idka högklassig forskning.

Våra donatorer berättar

Ett stort tack till alla som stöder forskning och studier! Läs donatorernas och Giraffklubbens medlemmars berättelser och tankar om donationsmedlens effekt. Det finns också många andra sätt att stödja Finlands och världens framtid. Dela information, delta i evenemang, utmana dina vänner att delta och visa att du är med!