Testamentera till framtidens forskning

Forskningen möjliggör lösningar till de stora globala utmaningarna. En testamentsgåva erbjuder en möjlighet för dig att ge i arv en mycket betydelsefull gåva för framtidens forskning, framtida generationer och för hela samhället.

Helsingfors universitet är en pålitlig mottagare och investerare av en testamentsgåva. Universitetet tar årligen emot flera testamentsgåvor som är riktade till olika vetenskapsområden. Universitetet har flera historiska fonder som baserar sig på testamentsgåvor och den äldsta av dem baserar sig på löjtnant Erik Ekestubbes testamente från 1745.