Gi­raff­klub­ben

Kirahviklubi on lahjoittajien yhteisö, johon kutsutaan kaikki yli 1000 euroa lahjoittaneet.

Väl­kom­men till Gi­raff­klub­ben

Till Giraffklubben inbjuder universitetet alla donatorer som har donerat över 1000 euro. Till Giraffklubben kallas också donatorer som har startat jubileumsinsamlingar och som har upprättat testamente till förmån för vetenskapen. Klubben leds av universitetets kansler och rektor.

Medlemmarna i Giraffklubben bjuds bl.a. in till Stipendiaternas och fondernas fest och universitetets årsdagsfest. Medlemmarna får också inbjudan till aktuella vetenskapliga evenemang och andra tillställningar och till tillfällen där donatorerna tackas. Giraffklubbens medlemmar får en årgång av tidskriften Yliopisto och det elektroniska nyhetsbrevet för donatorer Thinkletter. Vi utvecklar kontinuerligt Giraffklubbens verksamhet.

Läs mera om Giraffklubbens evenemang här!

Namnet har klubben fått efter kvarteret Giraffen, där universitetets huvudbyggnad ligger.

Kontakta oss via e-post: lahjoittajasuhteet@helsinki.fi eller yhteiskuntasuhteet@helsinki.fi
Ring till: 029 41 21650 

Nya syn­vinklar

Giraffklubben är en intresseväckande mötesplats där forskare och donatorer kan träffas på akademiska föreläsningar, diskussioner och andra aktuella evenemang. Klubben siktar på att sammanställa och förmedla information om vetenskapliga innovationer och de nyaste forskningsrönen samt erbjuda möjlighet att följa med användningen av donationsmedlen.