Dataskyddsmeddelande

På den offentliga webbplatsen och inom de datasystem som anknyter till webbplatsen behandlar vi personuppgifter relaterade till marknadsföring, donationer, beställningar, anmälningar samt ansökningar till utbildning. I det här meddelandet berättar vi närmare om behandlingen av personuppgifter.

Den personuppgiftsansvarige, dvs. den som ansvarar för behandlingen av dina uppgifter, är Helsingfors universitet.

Den personuppgiftsansvarige är:
Helsingfors universitet
PB 3
00014 HELSINGFORS UNIVERSITET
Telefonväxel: 02941 911
Dataskyddsombudets kontaktuppgifter: tietosuoja@helsinki.fi
Serviceadress: digiviestinta@helsinki.fi

Varför vi behandlar dina personuppgifter, dvs. syftet med behandlingen

På helsinki.fi-webbplatsen behandlas dina personuppgifter eftersom de behövs för tekniskt underhåll av webbplatsen, för kommunikation och marknadsföring samt för analysera bruket av webbplatsen och utveckla den.
Varför får vi behandla dina personuppgifter, dvs. vad är den rättsliga grunden för behandlingen?
På helsinki.fi-webbplatsen behandlas dina personuppgifter när det är väsentligt för kommunikation, marknadsföring eller bruk av en tjänst, eller när du har tillåtit det. Personuppgifterna behandlas på ett sätt som är väsentligt för tjänsten och det finns ändamålsenliga processer för behandlingen av personuppgifterna.

Huvudsakliga författningar
Dataskyddslagen 
Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet 621/1999

Hurdana personuppgifter vi behandlar

Huvudsakligen behandlar vi personuppgifter som inte kan användas för att identifiera dig. Vår webbplats samlar in data om IP-adresser. När vi behandlar dina kontaktuppgifter bes du först om tillåtelse. Detta sker när du:
-    ger respons om webbplatsen
-    anmäler dig till ett evenemang som förutsätter anmälning
-    anmäler dig till en e-postlista eller beställer universitetets meddelanden och publikationer, exempelvis nyhetsbrevet eller tidningen Yliopisto
-    söker till universitetet
-    donerar via webben
-    anmäler dig till alumnregistret
-    beställer universitetets produkter

Vi behandlar inte konfidentiella personuppgifter.

Kakor (cookies), appar och användningsändamål

Kakor (cookies) följer beteende på webben, till exempel från vilka webbsidor användare kommer till Helsingfors universitets sidor, vilka sidor som är populärast och hur användarna navigerar på universitetets webbplats. Utöver det samlas tekniska data till exempel om enheten och webbläsaren som används och om användaren är en intern eller extern användare av universitetets webbsidor. Kakor används också för att rekommendera innehåll, personalisering, för att rikta och bedöma effekten av reklam och för att förbättra webbplatsens kvalitet. 

För att rekommendera innehåll använder vi appen Leiki. Dessutom använder vi applikationen Frosmo för att rikta och personalisera innehåll.

För att rikta och bedöma effekten av reklam kan tjänster som Facebook, Google, Instagram, Messenger, YouTube, LinkedIn och Twitter kombinera data om hur du använder Helsingfors universitets webbplats med sina egna data. Om du inte vill se reklam baserad på ditt beteende på webben kan du justera dina användarinställningar i dessa tjänster. Helsingfors universitet har ett liknande samarbete även med Sanoma Media Finland.

Universitetets riktade reklam gäller vanligtvis platsannonser, utbildningsprogram, evenemang eller vetenskapliga nyheter. 

Du kan blockera riktad reklam från tredje parter helt och hållet eller specifikt för vissa företag via webbplatsen Your Online Choices, som förvaltas av European Interactive Digital Advertising Alliance (EDAA). Mer information om riktad reklam baserad på beteende får du på webbplatsen Your Online Choices.

För att förbättra kvaliteten använder vi appen SiteImprove. Med hjälp av appen bedömer vi i synnerhet vår webbplats tillgänglighet och hur lätt den hittas av sökmotorer. Respons om vår webbplats samlar vi in med hjälp av appen Hojtar, och Google Analytics samlar in information om mängden besökare, deras beteende, vilka enheter och webbläsare som används för att besöka webbplatsen samt besökarnas position. 

För personifiering och för att förbättra kundbetjäningen i anslutning till chatt-tjänsten används chatt-verktyget Giosg. Cookies och information som samlas in om användaren, till exempel chatt-diskussioner, IP-adressen och webbplatshistoriken förvaras i högst en vecka i syfte att förbättra kundbetjäningens kvalitet. Om användaren vill tas information som samlats in om honom eller henne omedelbart bort från Giosg. Närmare beskrivning om cookies som Giosg använder.

När du besöker universitetets webbplats godkänner du användningen av kakor. Om din webbläsare inte tillåter kakor ska du beakta att vissa tjänsters funktioner kan påverkas av detta. Du kan förbjuda kakor i din webbläsares inställningar. 

Även Helsingfors universitets samarbetspartner kan använda de data som samlas in av kakorna för att följa besökarmängden och hur webbplatsen används. Samarbetspartner, bland annat reklambyråer, behöver i regel användarinformationen för att producera riktad reklam utgående från användarens intressen och för att bedöma kommunikations- och marknadsföringsresultat. 

Tredjepartsapplikationer

Helsingfors universitets offentliga webbsidor utnyttjar tredjepartsapplikationer för att upprätthålla sidan och erbjuda tjänster för användare, kunder och samarbetspartner.

  • Webbplatsen helsinki.fi upprätthålls med hjälp av publikationssystemet Drupal. I Drupal registreras bara personuppgifter av anställda som har ett användarnamn vid universitetet och använder och upprätthåller tjänsten.
  • Universitetets nyhetsbrevsapplikation (MailChimp) behandlar sådana personuppgifter som anknyter till beställningar, intressen och analys av webbplatsbruk. Läs villkoren.  
  • Universitetets evenemangskalender (applikationen eTaika) behandlar dina personuppgifter när du anmäler dig till ett evenemang. 
  • Universitetets kundregister (Salesforce) behandlar uppgifter om intressegrupper, såsom alumner och donatorer. Den offentliga webbplatsen är ansluten till kundregistret när det gäller donationer, alumnverksamhet, kommunikation och marknadsföring. 
  • Giosg använder kakor (cookies) för personifiering och för att förbättra kundbetjäningen. Cookies och information som samlas in om användaren, till exempel chatt-diskussioner, IP-adressen och webbplatshistoriken förvaras i högst en vecka i syfte att förbättra kundbetjäningens kvalitet. Om användaren vill tas information som samlats in om honom eller henne omedelbart bort från Giosg. Närmare beskrivning om cookies som Giosg använder.

För tredjepartsapplikationer tillämpas den tredje partens egna användarvillkor och andra villkor. 
Du blir inte införd på beställarlistor eller i register utan din tillåtelse. Du kan ta tillbaka din tillåtelse när som helst genom att avsluta prenumerationen på nyhetsbrev eller skicka en begäran till universitetet om att bli borttagen via sidan Ge respons. Då samlar vi inte längre in dina personuppgifter. 

Hur länge vi förvarar dina personuppgifter

Personuppgifterna förvaras inte permanent.

Utlämning av personuppgifter till länder utanför EU/EES

Universitetets dataskyddspolitik är att vara särskilt noggrann med behandlingen av personuppgifter om de flyttas till länder utanför EU/EES som inte erbjuder dataskydd i enlighet med EU:s dataskyddsförordning. 
Följande applikationer på webbsidan behandlar IP-adresser och personuppgifter utanför EU/EES: expansionerna för sociala medier, MailChimp-nyhetsbreven och Google Analytics som följer besöken på webbplatsen. Utlämningen av personuppgifter till länder utanför EU/EES ska genomföras i enlighet med dataskyddsförordningens krav.  

Dina rättigheter 

Du har rätt att få veta om vi behandlar dina personuppgifter. Om vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att få veta vilka uppgifter vi behandlar.
1.    Rätt att kräva att uppgifter rättas eller tas bort
Du har rätt att kräva att felaktig information rättas genom att kontakta oss.
Du kan be oss ta bort dina personuppgifter ur våra datasystem. Vi vidtar de åtgärder du ber om, om vi inte har ett berättigat skäl att inte ta bort uppgifterna. Uppgifterna försvinner inte nödvändigtvis genast ur alla säkerhetskopior och motsvarande datasystem.
2.    Rätt att förbjuda direkt marknadsföring
Du har rätt att förbjuda elektronisk direktförsäljning genom att följa de instruktioner som finns i alla våra marknadsföringsmeddelanden.  Vi sänder inga meddelanden med direkt marknadsföring utan mottagarens tillåtelse.
3.    Rätt att begränsa behandlingen av uppgifter
Du kan be oss begränsa behandlingen av vissa av dina personuppgifter. Om du ber oss begränsa behandlingen av dina uppgifter kan det leda till mer begränsade möjligheter att använda vår webbplats och våra tjänster.
4.    Rätt att veta om uppgifter flyttas från ett datasystem till ett annat

Om vi flyttar uppgifter från ett datasystem till ett annat ber vi dig personligen om tillåtelse, och behandlingen av uppgifterna baserar sig på din tillåtelse. 

Mer information

Universitetets dataskyddsmeddelanden och registerutdrag (på finska)