Dataskyddsmeddelande

På den offentliga webbplatsen och inom de datasystem som anknyter till webbplatsen behandlar vi personuppgifter relaterade till marknadsföring, donationer, beställningar, anmälningar samt ansökningar till utbildning. I det här meddelandet berättar vi närmare om behandlingen av personuppgifter.

Den personuppgiftsansvarige, dvs. den som ansvarar för behandlingen av dina uppgifter, är Helsingfors universitet.

Den personuppgiftsansvarige är:
Helsingfors universitet
PB 3
00014 HELSINGFORS UNIVERSITET
Telefonväxel: 02941 911
Dataskyddsombudets kontaktuppgifter: tietosuoja@helsinki.fi
Serviceadress: digiviestinta@helsinki.fi

Varför vi behandlar dina personuppgifter, dvs. syftet med behandlingen

På helsinki.fi-webbplatsen behandlas dina personuppgifter eftersom de behövs för tekniskt underhåll av webbplatsen, för kommunikation och marknadsföring samt för analysera bruket av webbplatsen och utveckla den.
Varför får vi behandla dina personuppgifter, dvs. vad är den rättsliga grunden för behandlingen?
På helsinki.fi-webbplatsen behandlas dina personuppgifter när det är väsentligt för kommunikation, marknadsföring eller bruk av en tjänst, eller när du har tillåtit det. Personuppgifterna behandlas på ett sätt som är väsentligt för tjänsten och det finns ändamålsenliga processer för behandlingen av personuppgifterna.

Huvudsakliga författningar
Dataskyddslagen 
Lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet 621/1999

Hurdana personuppgifter vi behandlar

Huvudsakligen behandlar vi personuppgifter som inte kan användas för att identifiera dig. Vår webbplats samlar in data om IP-adresser. När vi behandlar dina kontaktuppgifter bes du först om tillåtelse. Detta sker när du:
-    ger respons om webbplatsen
-    anmäler dig till ett evenemang som förutsätter anmälning
-    anmäler dig till en e-postlista eller beställer universitetets meddelanden och publikationer, exempelvis nyhetsbrevet eller tidningen Yliopisto
-    söker till universitetet
-    donerar via webben
-    anmäler dig till alumnregistret
-    beställer universitetets produkter

Vi behandlar inte konfidentiella personuppgifter.

Kakor (cookies) och tredjepartsapplikationer

Webbplatsen använder kakor (cookies) och tredjepartsapplikationer för att utveckla tjänsten samt för att förbättra användarupplevelsen och servicen.

För de tjänster på helsinki.fi-webbplatsen som erbjuds av en tredje part samt de applikationer som förmedlas av en tredje part tillämpas den tredje partens egna användarvillkor och andra villkor.

Bruk av kakor (cookies)

Kakor (cookies) följer webb-beteende, till exempel från vilken sida användare kommer till webbplatsen och vilka sidor på webbplatsen som är mest populära. Kakorna registrerar också vissa tekniska data t.ex. om din terminalutrustning (den enhet du använder för att läsa webbplatsen) och din webbläsare samt om det huruvida du är en intern eller extern användare av Helsingfors universitets webbplats. För de expansioner som anknyter till sociala medier registreras hur sidor delas i sociala medier. Kakor används också för att rekommendera innehåll, rikta reklam och förbättra kvaliteten. 
Uppgifterna används inte för att identifiera användare. Helsingfors universitets webbplats sänder inte kundernas uppgifter via sociala expansioner.

När du använder universitetets webbplats godkänner du bruket av kakor. Om din webbläsare inte tillåter kakor ska du ta i beaktande att det kan påverka vissa tjänsters funktion.

Applikation  och användningsändamål

Google Analytics och Google Tag manager

Följer användning av webbplatser och deras delar. Kombineras inte med andra typer av kakor. Möjliggör förbättring av användarupplevelsen av webbplatser och applikationer samt affärsverksamhet kring rapportering.

Leiki    

Applikation som rekommenderar innehåll.

Hotjar    

Registrerar visuella data om bruket av webbplatsen och ger användarna möjlighet att ge respons om bruket av webbplatsen.  

SiteImprove  

Applikation som gör webbplatsen lättare att nå och hitta via sökmotorer samt förbättrar webbplatsens kvalitet. 

YouTube, Facebook, Twitter, LinkedIn

Applikationer för sociala medier, följer hur sidor delas i sociala medier.

Med hjälp av uppgifterna som kakorna registrerar kan antalet användare samt bruket av webbpatsen följas även av Helsingfors universitets samarbetspartner. Samarbetspartner behöver i allmänhet användaruppgifterna för att producera riktad reklam utgående från användarens intressen, samt för att bedöma resultaten av kommunikation och marknadsföring. 

Tredjepartsapplikationer

Helsingfors universitets offentliga webbsidor utnyttjar tredjepartsapplikationer för att upprätthålla sidan och erbjuda tjänster för användare, kunder och samarbetspartner.
-    Webbplatsen helsinki.fi upprätthålls med hjälp av publikationssystemet Drupal. I Drupal registreras bara personuppgifter av anställda som har ett användarnamn vid universitetet och använder och upprätthåller tjänsten.
-    Universitetets nyhetsbrevsapplikation (MailChimp) behandlar sådana personuppgifter som anknyter till beställningar, intressen och analys av webbplatsbruk. Läs villkoren på adressen https://mailchimp.com/legal/privacy/ ja .  
-    Universitetets evenemangskalender (applikationen eTaika) behandlar dina personuppgifter när du anmäler dig till ett evenemang. 
-    Universitetets kundregister (Salesforce) behandlar uppgifter om intressegrupper, såsom alumner och donatorer. Den offentliga webbplatsen är ansluten till kundregistret när det gäller donationer, alumnverksamhet, kommunikation och marknadsföring. 

För tredjepartsapplikationer tillämpas den tredje partens egna användarvillkor och andra villkor. 
Du blir inte införd på beställarlistor eller i register utan din tillåtelse. Du kan ta tillbaka din tillåtelse när som helst genom att avsluta prenumerationen på nyhetsbrev eller skicka en begäran till universitetet om att bli borttagen via sidan Ge respons. Då samlar vi inte längre in dina personuppgifter. 

Hur länge vi förvarar dina personuppgifter

Personuppgifterna förvaras inte permanent.

Utlämning av personuppgifter till länder utanför EU/EES

Universitetets dataskyddspolitik är att vara särskilt noggrann med behandlingen av personuppgifter om de flyttas till länder utanför EU/EES som inte erbjuder dataskydd i enlighet med EU:s dataskyddsförordning. 
Följande applikationer på webbsidan behandlar IP-adresser och personuppgifter utanför EU/EES: expansionerna för sociala medier, MailChimp-nyhetsbreven och Google Analytics som följer besöken på webbplatsen. Utlämningen av personuppgifter till länder utanför EU/EES ska genomföras i enlighet med dataskyddsförordningens krav.  

Dina rättigheter 

Du har rätt att få veta om vi behandlar dina personuppgifter. Om vi behandlar dina personuppgifter har du rätt att få veta vilka uppgifter vi behandlar.
1.    Rätt att kräva att uppgifter rättas eller tas bort
Du har rätt att kräva att felaktig information rättas genom att kontakta oss.
Du kan be oss ta bort dina personuppgifter ur våra datasystem. Vi vidtar de åtgärder du ber om, om vi inte har ett berättigat skäl att inte ta bort uppgifterna. Uppgifterna försvinner inte nödvändigtvis genast ur alla säkerhetskopior och motsvarande datasystem.
2.    Rätt att förbjuda direkt marknadsföring
Du har rätt att förbjuda elektronisk direktförsäljning genom att följa de instruktioner som finns i alla våra marknadsföringsmeddelanden.  Vi sänder inga meddelanden med direkt marknadsföring utan mottagarens tillåtelse.
3.    Rätt att begränsa behandlingen av uppgifter
Du kan be oss begränsa behandlingen av vissa av dina personuppgifter. Om du ber oss begränsa behandlingen av dina uppgifter kan det leda till mer begränsade möjligheter att använda vår webbplats och våra tjänster.
4.    Rätt att veta om uppgifter flyttas från ett datasystem till ett annat

Om vi flyttar uppgifter från ett datasystem till ett annat ber vi dig personligen om tillåtelse, och behandlingen av uppgifterna baserar sig på din tillåtelse. 

Mer information

Universitetets dataskyddsmeddelanden och registerutdrag (på finska)