Campus Gumtäkt

kumpulan_kampus_ilmakuva_2016

Campus Gumtäkt på den grönskande Gumtäktsbacken är ett center för forskning och undervisning i exakta naturvetenskaper, bara fyra kilometer från Helsingfors centrum. Trivsamma Campus Gumtäkt är Nordens största center för naturvetenskaplig kunskap. Forskningen som bedrivs i Gumtäkt håller hög internationell standard och undervisningen ges av framstående naturvetare. Viktiga områden är rymdforskning, data science, atmosfärvetenskap, stadsforskning, matematisk fysik och nanovetenskap. De breda vetenskapsområdena och internationella kontakterna skapar både en inspirerande miljö och en grund för tvärvetenskapligt samarbete. Enheterna på Gumtäktsbacken bildar ett kompakt campus med aktiva forskare och studenter som skapar nytt.

Läge och trafikförbindelser, parkering

Campus Gumtäkt på kartan

Man kommer enkelt till Gumtäkt med kollektivtrafik. Planera din resa till Gumtäkt med HRT:s reseplanerare.

Parkering är möjlig på gatan eller på gästplatserna vid Exactum. Gästplatserna är märkt som "vieraspaikka". OBS! Kom ihåg att meddela vaktmästare registernumret på din bil om du parkerar på gästplatser.

Forskning och undervisning

På Campus Gumtäkt fokuserar man på forskning och undervisning i exakta naturvetenskaper. Fakultetens strategiska forskningsområden är rymdforskning, grundforskning inom miljö, atmosfärvetenskap, nanovetenskap, data science, beräkningsvetenskap, matematisk fysik, analys av biologiska data, geoinformatik, geovetenskap och stadsforskning.

Fakulteter och enheter på Campus Gumtäkt

Andra forskninginstitut

Tjänster på Campus Gumtäkt

Ansöknings- och studentservice

  • Vill du studera på Campus Gumtäkt? Ansökningsservicen ger mer information om olika studiemöjligheter.
  • Studentservicen i Gumtäkt betjänar alla studenter vid enheterna på Campus Gumtäkt. Kontaktuppgifterna finns på studentservicens webbsidor.

Vetenskapsbiblioteket

På Campus Gumtäkt, i Physicum, finns ett vetenskapsbibliotek med samlingar som innehåller ett brett utbud av litteratur inom de vetenskapsområden som är representerade på Campus Gumtäkt.

Restauranger i Gumtäkt

Unicafes restauranger

  • UniCafe Physicum (Gustaf Hällströms gata 2)
  • UniCafe Chemicum (A.I. Virtanens plats 1)
  • UniCafe Exactum (Pehr Kalms gata 5)
  • Det finns också många restauranger och caféer i det närbelägna köpcentret Arabia.

Motionstjänster

UniSport erbjuder mångsidiga motionstjänster på campus.