Öppna universitetet

Dörren står öppen för dig till vetenskapligt material, lärare och intressanta studier vid ett av världens bästa universitet. Öppna universitetet ger dig ett smakprov på Helsingfors universitet utan krav på grundutbildning eller ålder.

Undervisningen vid vår fakultet ges främst i kandidatprogrammen. En del av studierna sker på distans.  Öppna universitetet ger dig möjlighet att komplettera dina kunskaper, staka ut en väg till examensstudier, eller ta reda på vilket vetenskapsområde som intresserar dig mest.  

Undervisningen sker på distans eller på plats. Distansundervisning är vanligast i kandidatprogrammet för miljövetenskaper, men kommer att öka även i de övriga undervisningsprogrammen. En del av studierna har ordnats som samundervisning där studenterna vid Öppna universitetet deltar i utbildningsprogrammets undervisning eller tvärtom.