För gymnasister

Gymnasisternas prova på-kurser omfattar en eller två studiepoäng och gör deltagarna bekanta med olika vetenskapsområden samt med universitetsstudier vid Helsingfors universitet.

Kandidatprogrammet i miljövetenskaper erbjuder gymnasister studieavsnittet ”Miljöproblem och deras lösningar i världen” (ENV-101, 2 sp) via Öppna universitet. Undervisningen är på finska.

De inspelade föreläsningarna granskar förhållandet mellan människa och miljö med inriktning på resursanvändning ur ett historiskt perspektiv, livsmedelsproduktion, urbanisering och arktiska områden. Biodiversitetskrisen, klimatförändringen och överkonsumtionen utgör övergripande teman. Föreläsningarnas problemlösningsavsnitt behandlar mångnyttiga naturbaserade lösningar. Studieavsnittet omfattar föreläsningsvisa uppgifter utöver föreläsningarna. Studieavsnittet genomförs helt och hållet på distans och de 2 sp som studieperioden ger kan lätt utvidgas till 5 sp.